Czynniki determinujące płatności kartami na obszarach wiejskich

Monika Szafrańska

Abstract

The article presents the results of studies aimed at characterization and assessment of financial behaviours of rural dwellers on payment card market and identification of factors determining the intensity of using various types of bank cards by rural dwellers. As results from the conducted analysis, almost 60% of respondents possessed at least one debit card, whereas 30% had a credit card. Average sum of transaction settled by a card ranges from 51 to 100 PLN. Slightly over 40% of people from rural areas did not possess any payment card in their wallets. The main barriers to inclusion of consumers to the payment card market are high card maintenance costs charged by banking institutions and poorly developed network of entities which accept card payments in rural areas.
Author Monika Szafrańska (FoAE / RE-KZiMA)
Monika Szafrańska,,
-
Other language title versionsThe determinants of card payments in rural areas
Journal seriesEPISTEME: Czasopismo Naukowo-Kulturalne, ISSN 1895-4421, (B 5 pkt)
Issue year2013
Vol1
No18
Pages453-461
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishkarta płatnicza, płatności bezgotówkowe, obszary wiejskie
Keywords in Englishpayment card, non-cash payments, rural areas
Abstract in PolishW artykule przedstawiono wyniki badań, których celem była charakterystyka i ocena zachowań finansowych mieszkańców obszarów wiejskich na rynku kart płatniczych oraz identyfikacja czynników determinujących intensywność stosowania przez mieszkańców wsi poszczególnych rodzajów kart bankowych. Jak wynika z przeprowadzonej analizy, prawie 60% respondentów posiadało przynajmniej jedną kartę debetową, a 30% badanych kartę kredytową. Średnia wysokość transakcji regulowanej kartą to kwota z przedziału 51–100 PLN. Nieco ponad 40% osób z terenów wiejskich nie posiadało w swoim portfelu żadnej karty płatniczej. Głównymi barierami procesu włączenia konsumentów do rynku kart płatniczych są wysokie ceny pobierane przez instytucje bankowe za prowadzenie karty oraz słabo rozwinięta sieć podmiotów, które akceptują płatności kartami na obszarach wiejskich
URL http://episteme-nauka.pl/pdf/EPISTEME_18_1.pdf
Internal identifierWRE/2015/180
Languagepl polski
Score (nominal)5
Score sourcejournalList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?