Zmienność składu chemicznego wód w studniach ujęcia "Stare ujęcie" w Stalowej Woli

Stefan Satora , Tomasz Kotowski

Abstract

The subject of the study is quaternary groundwater intaken by 10 drilled wells numbered as follows: S-7a, S-9a, S-11b, S-12b, S-15a, S-16a, S-17a, S-18a, S-20a and S-21 constructed in the period 1971 – 1993 and forming „Stare ujęcie” located in Stalowa Wola. Total manganese concentration in waters of „Stare ujęcie” intake falls within the range from 0.001 mgMn·dm-3 to 2.57 mgMn·dm-3, and total iron – from 0.01 mgFe·dm-3 to 6.50 mgFe·dm-3. Given the quality classification of „Stare ujęcie” waters – they predominantly belong to 3rd and 4th class and their quality is unsatisfactory. The chemical composition variability of the intaken waters is spatially presented in the study in the form of hydroisolines, while the temporal variability was discussed descriptively and with the use of statistical coefficient of variation. The variability of total iron concentration in waters of „Stare ujęcie” is very high in the case of wells S-7a and S-17a, in the case of wells S-9a, S-18a, S-20a and S-21 – it is high, while in well S-15a the variability is medium. Concentration of total manganese in waters of wells S-15a and S-18a is characterized by low variability, in waters of wells S-7a, S-9a and S-21 – by medium variability, while in waters of wells S-17a and S-20a its variability is high.
Author Stefan Satora (FoEEaLS / DoSEaWM)
Stefan Satora,,
- Department of Sanitary Engineering and Water Management
, Tomasz Kotowski (FoEEaLS / DoSEaWM)
Tomasz Kotowski,,
- Department of Sanitary Engineering and Water Management
Other language title versionsChemical composition variability of water in wells of the "Stare Ujęcie" intake in Stalowa Wola
Journal seriesInfrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich - Infrastructure and Ecology of Rural Areas, ISSN 1732-5587, (B 10 pkt)
Issue year2013
VolIV
No1
Pages161-169
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishwody podziemne, hydroizolinie stężeń żelaza i manganu, współczynnik zmienności
Keywords in Englishgroundwater, hydroisolines of iron and manganese concentrations, coefficient of variability
Abstract in PolishPrzedmiotem opracowania są czwartorzędne wody podziemne ujęte 10 studniami wierconymi wykonywanymi w latach 1971-1993 o numeracji S-7a, S-9a, S-11b, S-12b, S-15a, S-16a, S-17a, S-18a, S-20a I S-21 stanowiącymi “Stare ujęcie” zlokalizowane w miejscowości Stalowa Wola. Ustalone łączne zasoby eksploatacyjne tych ujęć wynoszą Qe= 394,0 m3•h-1 przy głębokościach studni wynoszących od 30,0 do 36,0 m n.p.m. Stężenia manganu ogólnego w wodach ujęcia „Stare ujęcie” występują w zakresie od 0,001 mgMn•dm3 do 2,57 mgMn•dm-3, a żelaza ogólnego od 0,01 mgFe•dm-3 do 6,50 mgFe•dm-3 do 6,50 mgFe•dm-3. Biorąc pod uwagę klasy czystości wód „Starego ujęcia” to w przewadze zaliczone są one do klasy III i IV i charakteryzują się nie najlepszą jakością. Zmienność składu chemicznego ujmowanych wód przedstawiona jest w opracowaniu przestrzennie w postaci izolinii, natomiast zmienność czasową omówiono opisowo oraz przy wykorzystaniu statystycznego współczynnika zmienności. Stężenia żelaza ogólnego w wodach „Starego ujęcia” charakteryzują się w przypadku studni S-7a i S-17a bardzo dużą zmiennością, studni S-9a, S-18a, S-20a i S-21 dużą, a studni S-15a średnią zmiennością. Stężenia manganu ogólnego w wodach studni S-15a, i S-18a charakteryzują się małą zmiennością, w wodach studni S-7a, S-9a i S-21 średnią zmiennością, a w wodach studni S-17a i S-20a dużą zmiennością
URL http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.agro-361c089d-dd47-457d-b96b-59a32590d04d/c/12161.pdf
Internal identifierWIŚIG/2013/75
Languagepl polski
Score (nominal)10
ScoreMinisterial score = 4.0, 26-07-2017, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 26-07-2017, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?