Retencja zbiornikowa w ochronie przeciwpowodziowej terenów systemu odwadniającego stopnia wodnego Łączany na rzece Wiśle

Bogusław Michalec , Agnieszka Cupak , Andrzej Wałęga

Abstract

The possibility of enlargement of the flood safety of drained terrains of locality Zarzecze using the storage reservoir, accumulating the excess of flood waters was introduced in the work. The worked out conception of the chapter of waters from the ditch R to the pumping station channel was also presented. The lock of the valves of embankment sluices leading the waters of the ditch R to the Vistula river follows in flood conditions, by increasing the level of the water in to the Vistula river. It comes to the outflowing of water from ditch R and submergence of the terrain of the settlement Łączany-Zarzecze in the consequence of the permanent supply of water to ditch R and damming up of water in ditch in the result of the lock of the embankment sluice. In the order to attain reduce the risk of submergence of these terrains the creation of the storage reservoir from the pumping station channel was proposed. This channel leading water to pumping station Zarzecze. Capacity of storage reservoir and the time of filling up were qualified, founding steady the supply about flow intensity equal to 2,13 m3•s-1. It was statement that the current technical condition of the pumping station channel with the crown of banks about numerous local lowering makes possible retention of 4080 m3 of water maximally. The enlargement even above twofold capacities of storage reservoir is possible through surveying the unevenness of the shore line of the pumping station channel.
Author Bogusław Michalec (FoEEaLS / DoHEaG)
Bogusław Michalec,,
- Department of Hydraulic Engineering and Geotechnics
, Agnieszka Cupak (FoEEaLS / DoSEaWM)
Agnieszka Cupak,,
- Department of Sanitary Engineering and Water Management
, Andrzej Wałęga (FoEEaLS / DoSEaWM)
Andrzej Wałęga,,
- Department of Sanitary Engineering and Water Management
Other language title versionsReservoir storage for flood safety of the drained system terrains of the Łączany barrage on the Vistula river
Journal seriesInfrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich - Infrastructure and Ecology of Rural Areas, ISSN 1732-5587, (B 10 pkt)
Issue year2013
No3
Pages177-190
Publication size in sheets0.65
Keywords in Polishstopień wodny, system odwadniający, węzeł wodny, kanał ulgi, zbiornik retencyjny
Keywords in Englishwater barrage, drainage system, water node, pumping station channel, storage reservoir
Abstract in PolishW pracy przedstawiono możliwość zwiększenia bezpieczeństwa powodziowego terenów odwadnianych miejscowości Zarzecze za pomocą zbiornika retencyjnego, gromadzącego nadmiar wód powodziowych. Przedstawiono również opracowaną koncepcję rozdziału wód z rowu R do kanału ulgi. W warunkach powodziowych, przy zwiększeniu się poziomu zwierciadła wody w Wiśle następuje zamknięcie klap śluz wałowych odprowadzających wody rowu R do Wisły. Na skutek stałego dopływu wody do rowu R i jego spiętrzenia w wyniku zamknięcia śluzy wałowej dochodzi do wystąpienia wody z rowu R i zatopienia terenów osiedla Łączany-Zarzecze. W celu zmniejszenia ryzyka zatopienia tych terenów zaproponowano utworzenie zbiornika retencyjnego z kanału ulgi, prowadzącego wodę do pompowni Zarzecze. Określono pojemność zbiornika retencyjnego i czas jego napełnienia, zakładając stały dopływ o natężeniu 2,13 m3∙s-1. Stwierdzono, że aktualny stan techniczny kanału ulgi z koroną brzegów o licznych lokalnych obniżeniach, umożliwia retencjonowanie maksymalnie 4080 m3 wody. Zwiększenie nawet ponad dwukrotne pojemności zbiornika retencyjnego jest możliwe poprzez zniwelowanie nierówności linii brzegowej kanału ulgi.
URL http://www.infraeco.pl/pl/art/a_17215.htm?plik=1498
Internal identifierWIŚIG/2013/5
Languagepl polski
Score (nominal)10
ScoreMinisterial score = 4.0, 26-07-2017, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 26-07-2017, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?