Termograficzna analiza wpływu kształtu noży na rozkład temperatury ich powierzchni w czasie kutrowania

Marek Szeląg , Jakub Sikora , Karolina Malecka

Abstract

This paper presents issues concerning the shape of cutting edges of knives and amount of heat generated. Operating system was shown as a thermodynamic open system, consisting of bowl with meat and knives. Value of heat generated adopted thermographic distribution of surface temperature knife blade. Temperature was measured in the five characteristic points of knife blade from the pixel positioned at measuring point. Photographs taken from the pixel matrix contains a numeric value generated temperature to a text file. The increase in temperature during cutting depends on resistance of cutting, properties shredded material and shape of used blade knives. In study used original knives and two sets knives with blades by the concept of the author
Autor Marek Szeląg (TZ / TŻ-KIiAPS)
Marek Szeląg
- Katedra Inżynierii i Aparatury Przemysłu Spożywczego
, Jakub Sikora (IPiE / IPiE-IIRiI)
Jakub Sikora
- Instytut Inżynierii Rolniczej i Informatyki
, Karolina Malecka (TZ / TŻ-KChiKS)
Karolina Malecka
- Katedra Chłodnictwa i Koncentratów Spożywczych
Inne wersje tytułuThermographic analysis of shape knives for distribution of surface temperature during chopping
Tytuł czasopisma/seriiEPISTEME: Czasopismo Naukowo-Kulturalne, ISSN 1895-4421, (B 5 pkt)
Rok wydania2013
Tom18
Nr2
Paginacja137-145
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0.5
Słowa kluczowe w języku polskimkutrowanie, termograficzny pomiar temperatury, kształt ostrza noża
Słowa kluczowe w języku angielskimchopping, thermographic temperature distribution, shape of knife blade
Streszczenie w języku polskimW artykule przedstawiono zagadnienia dotyczące kształtu ostrzy noży tnących w odniesieniu do ilości generowanego ciepła. Wyróż- niono układ roboczy jako termodynamiczny układ otwarty, składający się z misy wypełnionej mięsem drobiowym i elementów roboczych (noży). Za miarę generowanego ciepła przyjęto termograficzny rozkład temperatury powierzchni ostrza noża. Dokonano pomiaru temperatury w pięciu charakterystycznych punktach ostrza noża na podstawie intensywności barwy w pikselu. Pobrany z matrycy fotografii piksel zawierał wartość liczbową temperatury wygenerowaną do pliku tekstowego. Stwierdzono, że wzrost temperatury podczas cięcia zależy od oporów cięcia wynikających z właściwości rozdrabnianego surowca oraz kształtu ostrza stosowanych elementów roboczych. W badaniach wykorzystano oryginalne noże i dwa zestawy noży o kształcie ostrza według koncepcji autora.
URL http://episteme-nauka.pl/pdf/EPISTEME_18_2.pdf
Identyfikator wewnętrznyWIPiE/2013/60
Językpl polski
Punktacja (całkowita)5
Żródło punktacjijournalList
Liczba cytowań*
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?