Termograficzna analiza wpływu kształtu noży na rozkład temperatury ich powierzchni w czasie kutrowania

Marek Szeląg , Jakub Sikora , Karolina Malecka

Abstract

This paper presents issues concerning the shape of cutting edges of knives and amount of heat generated. Operating system was shown as a thermodynamic open system, consisting of bowl with meat and knives. Value of heat generated adopted thermographic distribution of surface temperature knife blade. Temperature was measured in the five characteristic points of knife blade from the pixel positioned at measuring point. Photographs taken from the pixel matrix contains a numeric value generated temperature to a text file. The increase in temperature during cutting depends on resistance of cutting, properties shredded material and shape of used blade knives. In study used original knives and two sets knives with blades by the concept of the author
Author Marek Szeląg (FoFT / DoEaMiFI)
Marek Szeląg,,
- Department of Engineering and Machinery in Food Industry
, Jakub Sikora (FoPaPE / IoAEaI)
Jakub Sikora,,
- Institute of Agricultural Engineering and Informatics
, Karolina Malecka (FoFT / DoRaFC)
Karolina Malecka,,
- Department of Refrigeration and Food Concentrates
Other language title versionsThermographic analysis of shape knives for distribution of surface temperature during chopping
Journal seriesEPISTEME: Czasopismo Naukowo-Kulturalne, ISSN 1895-4421, (B 5 pkt)
Issue year2013
Vol18
No2
Pages137-145
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishkutrowanie, termograficzny pomiar temperatury, kształt ostrza noża
Keywords in Englishchopping, thermographic temperature distribution, shape of knife blade
Abstract in PolishW artykule przedstawiono zagadnienia dotyczące kształtu ostrzy noży tnących w odniesieniu do ilości generowanego ciepła. Wyróż- niono układ roboczy jako termodynamiczny układ otwarty, składający się z misy wypełnionej mięsem drobiowym i elementów roboczych (noży). Za miarę generowanego ciepła przyjęto termograficzny rozkład temperatury powierzchni ostrza noża. Dokonano pomiaru temperatury w pięciu charakterystycznych punktach ostrza noża na podstawie intensywności barwy w pikselu. Pobrany z matrycy fotografii piksel zawierał wartość liczbową temperatury wygenerowaną do pliku tekstowego. Stwierdzono, że wzrost temperatury podczas cięcia zależy od oporów cięcia wynikających z właściwości rozdrabnianego surowca oraz kształtu ostrza stosowanych elementów roboczych. W badaniach wykorzystano oryginalne noże i dwa zestawy noży o kształcie ostrza według koncepcji autora.
URL http://episteme-nauka.pl/pdf/EPISTEME_18_2.pdf
Internal identifierWIPiE/2013/60
Languagepl polski
Score (nominal)5
Score sourcejournalList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?