Wpływ termoterapii stosowanej po zbiorze owoców na jakość jabłek odmiany topaz

Marek Grabowski , Katarzyna Macnar , Jan Skrzyński

Abstract

In the years 2010–2012 the experiments were carried out to determine an effect of postharvest heat treatment on the quality and con- dition on apples of Topaz cultivar in storage. The subject of the experiment was both temperature of thermotherapeutic treatment (45, 50, 52, 55°C), and exposition time (60, 120, 180, 240 seconds). The control was untreated fruits. The research shown a favorable effect of hot baths on health condi- tion of the ‘Topaz’ apples, optimal the temperature range of 50–52°C for 120–180 seconds used in thermotherapy. In this regard was found the slight differences of the firmness and soluble solids content
Author Marek Grabowski (FoH / DoPaAp)
Marek Grabowski,,
- Department of Pomology and Apiculture
, Katarzyna Macnar (UAK)
Katarzyna Macnar,,
- University of Agriculture in Krakow
, Jan Skrzyński (FoH / DoPaAp)
Jan Skrzyński,,
- Department of Pomology and Apiculture
Other language title versionsThe effect of postharvest heat treatment of fruits on the quality of apples of topaz cultivar
Journal seriesEPISTEME: Czasopismo Naukowo-Kulturalne, ISSN 1895-4421, (B 5 pkt)
Issue year2013
Vol3
No20
Pages297-307
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishpozbiorcze gorące kąpiele, choroby przechowalnicze, jędrność, kwasowość ogólna, ekstrakt
Keywords in Englishpostharvest heat treatment, storage diseases, firmness, titratable acidity, soluble solids content
Abstract in Polishw latach 2010–2012 prowadzono doświadczenia nad wpływem gorących kąpieli stosowanych po zbiorze jabłek odmiany Topaz na ich zdrowotność i jakość w okresie przechowywania. Badano zakres tempe- ratur stosowanych przy termoterapii (45, 50, 52, 55°C), jak również czas ekspozycji (60, 120, 180, 240 s). Owoce w kombinacji kontrolnej nie podda- no kąpielom. w badaniach wykazano pozytywny wpływ gorących kąpieli na zdrowotność jabłek ‘Topaz’, optymalny zakres stosowanych w termoterapii temperatur to 50–52°C przez 120–180 sekund. w tym zakresie stwierdzono niewielkie różnice dotyczące jędrności i zawartości ekstraktu.
URL http://episteme-nauka.pl/pdf/EPISTEME_20_3.pdf
Internal identifierWBIO/2013/44
Languagepl polski
Score (nominal)5
Score sourcejournalList
Citation count*
Additional fields
OświadczenieK. Macnar, J. Skrzyński
ProjektG-1781/KSiP/10-13
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?