Wpływ różnych sposobów uprawy Bobu (Vicia Faba L.) na porażenie roślin przez grzyby patogeniczne

Jacek Nawrocki , Edward Kunicki, prof. UR

Abstract

The aim of this study was to evaluate the impact of different ways of broad bean growing to infection by the most important fungal pathogens. Broad bean crop grown in three ways: pot seedlings, teared seedlings and sowing directly into the ground. The analysis of leaves infestation by Ascochyta fabae, Botrytis fabae and Uromyces fabae and infestation of shoots and pods by A. fabae were done. Regardless of the manner cultivation much disease symptoms were observed on plants cv. Bachus. In 2012, the indices of infestation on plants of both cultivars were higher than in 2011. Broad beans grown from pot seedlings had the highest indices of infestation, regardless of the tested cultivars. The healthiest plants were grown from seed directly into the ground, independent of the tested pathogen.
Author Jacek Nawrocki (FoH / DoPProt)
Jacek Nawrocki,,
- Department of Plant Protection
, Edward Kunicki, prof. UR (FoH / DoPProt)
Edward Kunicki, prof. UR,,
- Department of Plant Protection
Other language title versionsThe influence of different methods of broad beans (Vicia faba L.) cultivation on plant infestation by pathogenic fungi
Journal seriesEPISTEME: Czasopismo Naukowo-Kulturalne, ISSN 1895-4421, (B 5 pkt)
Issue year2013
Vol1
No20
Pages505-511
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishbób, sposób uprawy, objawy chorobowe, Ascochyta fabae, Botrytis fabae, Uromyces viciae-fabae
Keywords in English broad bean, manner cultivation, disease symptoms, Ascochyta fabae, Botrytis fabae, Uromyces viciae-fabae.
Abstract in PolishCelem badań była ocena wpływu różnych sposobów uprawy bobu na porażenie roślin przez najważniejsze patogeny grzybowe. Bób uprawiano trzema metodami uprawy: z rozsady doniczkowanej, z rozsady rwanej i z siewu bezpośrednio do gruntu. Analizowano porażenie liści przez Ascochyta fabae, Botrytis fabae i Uromyces viciae-fabae oraz porażenie pędów i strąków przez A. fabae. Niezależnie od sposobu uprawy najwięcej objawów chorobowych zaobserwowano na odmianie Bachus. W 2012 roku indeksy porażenia na roślinach obu odmian były wyższe niż w 2011. Bób uprawiany z rozsady doniczkowanej miał najwyższe wartości indeksów porażenia, niezależnie od testowanej odmiany. Najzdrowsze były rośliny uprawiane z siewu bezpośredniego do gruntu, niezależnie od badanego czynnika chorobotwórczego.
URL http://episteme-nauka.pl/pdf/EPISTEME_20_1.pdf
Internal identifierWBIO/2013/5
Languagepl polski
Score (nominal)5
Score sourcejournalList
Citation count*
Additional fields
OswiadczenieEdward Kunicki
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?