Gospodarka odpadami opakowaniowymi na przykładzie wybranych gospodarstw Polski południowej

Maciej Kuboń , Dawid Kurzawski

Abstract

The objective of the paper was to describe waste management, especially to present the basic sources of obtaining packages by agricultural producers and methods of waste disposal. 80 agricultural farms from the southern Poland were covered by the research. The analysis was carried out in farms divided according to the degree of production simplification - 5 groups of simplification were distinguished depending on the number of groups of cultivated plants which are technologically homogeneous. It was determined that the weight of the stored waste is within 0.6−1.1 t·ha-1AL depending on the degree of simplification and the level of segregation of packagings was at the average 58.8%. In the farm owners' opinion, the social activity and the service activity as well as the supply processes are the main source of waste including packaging waste.
Author Maciej Kuboń (FoPaPE / IoAEaI)
Maciej Kuboń,,
- Institute of Agricultural Engineering and Informatics
, Dawid Kurzawski (FoPaPE / IoAEaI)
Dawid Kurzawski,,
- Institute of Agricultural Engineering and Informatics
Other language title versionsPackaging waste management on the example of the selected farm located in the southern Poland
Journal seriesInżynieria Rolnicza, ISSN 1429-7264, (B 5 pkt)
Issue year2013
Vol1
No2(143)
Pages201-213
Publication size in sheets0.6
Keywords in Polishopakowania, pozostałości, odpady, segregacja, gospodarstwo, stopień uproszczenia
Keywords in Englishpackagings, remains, waste, segregation, farm, simplification degree
Abstract in PolishCelem pracy była charakterystyka gospodarki odpadami, a w szczególności przedstawienie podstawowych źródeł pozyskiwania przez producentów rolnych opakowań, sposobów składowania i utylizacji odpadów. Zakresem pracy objętych było 80 gospodarstw rolniczych z rejonu Polski południowej. Analizę przeprowadzono w gospodarstwach podzielonych wg stopnia uproszczenia produkcji – wyodrębniono 5 grup uproszczeń, w zależności od liczby uprawianych grup roślin technologicznie jednorodnych. Stwierdzono, że masa gromadzonych odpadów mieści się w granicach od 0,6 do 1,1 t·ha-1UR, w zależności od stopnia uproszczenia, a poziom segregacji opakowań wyniósł średnio 58,8%. W opinii właścicieli gospodarstw, głównym źródłem powstawania odpadów, w tym odpadów z opakowań, w gospodarstwach jest przede wszystkim działalność bytowa, a następnie działalność usługowa oraz procesy zaopatrzenia.
URL https://www.infona.pl/resource/bwmeta1.element.baztech-0c4aad66-b832-4237-bb74-a69040a46079/content/partContents/3739cedf-b5c0-327c-b3a0-48593c3f81ea
Internal identifierWIPiE/2013/99
Languagepl polski
Score (nominal)5
Score sourcejournalList
Citation count*1 (2016-08-11)
Additional fields
FinansowaniePraca została zrealizowana w ramach projektu badawczego Nr N N313 141238 „Postęp naukowo-techniczny w procesie modernizacji polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich”.
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?