Stanowisko do badania efektywności automatycznej identyfikacji towarów w technologiach EAN oraz RFID

Henryk Juszka , Rafał Janosz , Marcin Tomasik , Stanisław Lis

Abstract

Innovative test rigs were presented. It enables: assessment of efficiency of automatic identification systems in logistics and carrying out further scientific works concerning implementation of EAN and RFID technology in agro-food engineering. The test rigs was verified by laboratory means through execution of the function of receiving goods for storage with the use of devices applied in EAN and RFID technologies. Based on the tests, it was stated that RFID has considerably higher speed of identification than EAN. Moreover, RFID technology is dedicated where simultaneous identification of various codes is expected. Both technologies enable execution of the automatized process of storing and distribution of agri-food goods, additionally RFID enables introduction of data to the code during the logistic process.
Author Henryk Juszka (FoPaPE / DoEaAPA)
Henryk Juszka,,
- Department of Energy and Agricultural Process Automation
, Rafał Janosz (FoPaPE / DoEaAPA)
Rafał Janosz,,
- Department of Energy and Agricultural Process Automation
, Marcin Tomasik (FoPaPE / DoEaAPA)
Marcin Tomasik,,
- Department of Energy and Agricultural Process Automation
, Stanisław Lis (FoPaPE / DoEaAPA)
Stanisław Lis,,
- Department of Energy and Agricultural Process Automation
Journal seriesInżynieria Rolnicza, ISSN 1429-7264, (B 5 pkt)
Issue year2013
Vol1
No4
Pages101-110
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishautomatyczna identyfikacja, EAN, RFID
Keywords in Englishautomatic identification EAN, RFID
Abstract in PolishPrzedstawiono innowacyjne stanowisko badawcze, umożliwiające: ocenę efektywności systemów automatycznej identyfikacji w logistyce oraz prowadzenie dalszych prac naukowych nad wdrażaniem technologii EAN i RFID w inżynierii rolno-spożywczej. Stanowisko weryfikowano laboratoryjnie poprzez realizację funkcji przyjęcia towaru do magazynu z wykorzystaniem urządzeń stosowanych w technologiach EAN i RFID. Na podstawie badań stwierdzono, że RFID posiada znacznie większą szybkość identyfikacji niż EAN. Ponadto technologia RFID dedykowana jest wszędzie tam, gdzie oczekiwana jest jednoczesna identyfikacja różnych kodów. Obydwie technologie umożliwiają realizację zautomatyzowanego procesu magazynowania i dystrybucji towarów pochodzenia rolno-spożywczego, dodatkowo RFID umożliwia wprowadzanie danych do kodu w trakcie procesu logistycznego.
URL http://ir.ptir.org/artykuly/pl/147/IR(147)_3481_pl.pdf
Internal identifierWIPiE/2013/2
Languagepl polski
Score (nominal)5
Score sourcejournalList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?