Schematy blokowe do projektowania warunków stabilności biologicznej w przepławkach

Andrzej Strużyński , Leszek Książek , Jacek Florek

Abstract

The work included the development on the three types of objects which are: stone current with increased roughness, cascading stone current and the current with habitat elements. In this project, laboratory measurements and numerical modeling to determine the optimal speed in fishways was performed. As a result the current distribution and hindering of fish migration as well as the stability of bed material, was discovered. Based on the analysis of the results obtained from physical and computer modeling sensitive verticals were chosen to analyze the speed limit parameters. The aim of this project is to applicate obtained results into a computer algorithm for engineers establishing the pass conditions of selected fish with the determination of insurmountable zones. To facilitate the work of the program “Przepławka 1” is equipped with a graphical user interface supporting the process of entering and editing data and presentation of results. Data entry module analyzes their correctness, which reduced the risk of unexpected software crash and loss report.
Author Andrzej Strużyński (FoEEaLS / DoHEaG)
Andrzej Strużyński,,
- Department of Hydraulic Engineering and Geotechnics
, Leszek Książek (FoEEaLS / DoHEaG)
Leszek Książek,,
- Department of Hydraulic Engineering and Geotechnics
, Jacek Florek (FoEEaLS / DoHEaG)
Jacek Florek,,
- Department of Hydraulic Engineering and Geotechnics
Other language title versionsFlowchart for the design of biological stability conditions in fish ladders
Journal seriesActa Scientiarum Polonorum. Formatio Circumiectus, ISSN 1644-0765, (B 4 pkt)
Issue year2012
Vol11
No2
Pages45-58
Publication size in sheets0.65
Article number4
Keywords in Polishprzepławka, model fizyczny, modelowanie komputerowe, model numeryczny
Keywords in Englishfish ladder, laboratory model, computer modeling, numerical model
Abstract in PolishPrace objęte opracowaniem dotyczą trzech typów obiektów: bystrotoku kamiennego o zwiększonej szorstkości, bystrotoku kamiennego kaskadowego oraz bystrotoku kamiennego ze spocznikami. W ramach przedstawionego projektu wykonano pomiary laboratoryjne i modelowanie numeryczne pozwalające wskazać optymalne prędkości w przepławkach. Określono również rozmieszczenie strug wody i miejsca utrudniające migrację ryb oraz stabilność materiału dennego, umieszczonego w przepławkach. Na podstawie analizy wyników uzyskanych dzięki modelowaniu fizycznemu i komputerowemu ustalono punkty, w których należy przeprowadzić analizę parametrów granicznych prędkości. Celem przedstawionego projektu jest aplikacja uzyskanych wyników do algorytmu komputerowego, co ma umożliwić określenie warunków przejścia wybranych gatunków ryb przez przepławkę wraz z wyznaczeniem ewentualnych miejsc niemożliwych do pokonania. Aby ułatwić pracę, program „Przepławka 1” wyposażony został w graficzny interfejs użytkownika wspierający proces wprowadzania i edycji danych oraz prezentacji wyników. Moduł wprowadzania danych analizuje ich poprawność, przez co zmniejszone zostaje ryzyko niespodziewanych awarii oprogramowania i utraty raportu.
Languagepl polski
File
Schematy blokowe do projektowania warunków stabilności biologicznej w przepławkach 835,79 KB
Score (nominal)4
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?