Mieszanie wolnoobrotowe roztworów karagenu - wpływ na właściwości reologiczne

Maciej Kabziński

Abstract

The article presents the effect of hydrocolloid concentration on the rheological character of aqueous carrageenan solutions under low-speed agitating. The test fluid was treated as a model food system imitating real foodstuffs with the consistency of hard gel. The mixing operation was carried out under conditions of a rapidly variable stirrer speed. Based on the measurement data, the parameters of the Herschel-Bulkley equation were determined: flow limit, consistency, coefficient and flow index. Non-linearities of dependences of the p[parameters described above were analyzed as well as the effects of shear stress from mixing time changing along with the carrageenan concentration.
Author Maciej Kabziński (FoFT / DoEaMiFI)
Maciej Kabziński,,
- Department of Engineering and Machinery in Food Industry
Journal seriesPostępy Techniki Przetwórstwa Spożywczego, ISSN 0867-793X, (0 pkt)
Issue year2019
No1
Pages1-4
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishmieszanie wolnoobrotowe, lepkość pozorna, karagen
Keywords in Englishlow-speed agitating, apparent viscosity, carageenan
Abstract in PolishArtykuł przedstawia wpływ stężenia hydrokoloidu na kształtowanie się charakteru reologicznego wodnych roztworów karagenu w warunkach mieszania wolnoobrotowego. Badany płyn potraktowano jako modelowy układ spożywczy imitujący rzeczywiste środki spożywcze o konsystencji żelu twardego. Operację mieszania prowadzono w warunkach skokowo zmiennej liczby obrotów mieszadła. Na podstawie danych pomiarowych wyznaczono parametry równania Herschela-Bulkleya: granicę płynięcia, współczynnik konsystencji oraz wskaźnik płynięcia. Przeanalizowana nieliniowość zależności opisanych powyżej parametrów oraz zmieniające się wraz ze stężeniem karagenu efekty zależności naprężenia ścinającego od czasu mieszania.
Internal identifierWTŻ/2019/66
Languagepl polski
Score (nominal)5
Score sourcejournalList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?