Prognozowanie zmian hydraulicznych parametrów siedlisk na wybranym odcinku rzeki Wisłoki

Agnieszka Woś , Małgorzata Leja , Leszek Książek , Maciej Wyrębek

Abstract

The aim of this study is to determine the effect of Q50% discharge on hydraulic aspects of the diversity of habitats in the channel. The study was carried out on the stretch of the River Wisłoka. Based on measured in the field cross-sections model was created and then used to determined the distribution of hydraulic parameters and mesohabitats. The simulation of discharge Q50%, which is close to value of SNQ was performed. As a result of that flow changes occurred in the configuration of the bottom. Diversity of habitat conditions on the researched section has been determined for flow measurement. For the analysis values were chosen according to the Mesohabitat Evaluation Model (MEM) method: depth, mean velocity and shear stress. The measurement results indicate a significant change in the hydraulic aspects of habitats. It is seen in reducing mean velocity and increasing depth after changing the configuration of the river bottom.
Author Agnieszka Woś (FoEEaLS / DoHEaG)
Agnieszka Woś,,
- Department of Hydraulic Engineering and Geotechnics
, Małgorzata Leja (FoEEaLS)
Małgorzata Leja,,
- Faculty of Environmental Engineering and Land Surveying
, Leszek Książek (FoEEaLS / DoHEaG)
Leszek Książek,,
- Department of Hydraulic Engineering and Geotechnics
, Maciej Wyrębek (FoEEaLS / DoHEaG)
Maciej Wyrębek,,
- Department of Hydraulic Engineering and Geotechnics
Journal seriesEPISTEME: Czasopismo Naukowo-Kulturalne, ISSN 1895-4421, (B 5 pkt)
Issue year2013
Vol3
No18
Pages175-182
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishmorfologia, model 2D, napełnienie, prędkość, naprężenia styczne
Keywords in Englishmorphology, 2D model, depth, mean velocity, shear stresses
Abstract in PolishCelem pracy jest określenie wpływu przepływu Q50% na zróż- nicowanie aspektów hydraulicznych siedlisk w korycie głównym. Badania zostały wykonane na odcinku rzeki Wisłoki w jej dolnym biegu (km 48+100÷48+400). Na podstawie pomierzonych przekrojów poprzecznych rzeki Wisłoki wykonano model numeryczny odcinka, na którym opisano parametry hydrauliczne warunkujące siedliska dla przepływu pomiarowego zbliżonego do SNQ. Następnie wykonano symulację warunków przepływu dla Q50%. W kolejnym kroku określono zróżnicowanie warunków siedliskowych na badanym odcinku dla przepływu pomiarowego. Do analizy wybrano wielkości zgodnie z metodą Mesohabitat Evaluation Model (MEM): napełnienie, prędkość średnia i naprężenia styczne. Wyniki pomiarów wskazują na istotną zmianę hydraulicznych parametrów siedlisk na skutek zmniejszenia prędkości i zwiększeniu napełnień. W konsekwencji uległy zmianie dominujące siedliska na tym odcinku.
URL http://episteme-nauka.pl/pdf/EPISTEME_18_3.pdf
Internal identifierWIŚIG/2013/113
Languagepl polski
Score (nominal)5
ScoreMinisterial score = 4.0, 26-07-2017, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 5.0, 26-07-2017, ArticleFromJournal
Citation count*
Additional fields
Oświadczenie o afiliacjiHawryło Agnieszka, Leja Małgorzata, Książek Leszek, Wyrębek Maciej
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?