Problemy pomiaru i oceny zrównoważonego rozwoju (sustainable development)

Łukasz Paluch

Abstract

The implementation of sustainable development based on the ability to assess whether this development is characterized by stability or not. Measurement of this process, due to its multi-dimensional character,should be based on the numerical description of the interconnection and evaluation imbalances occurring within the spatial and temporal horizon.This phenomenon, however, requires a solid base of information which together with methods and tools enables to draw meaningful conclusions. The aim of this paper is to present the methods and statistical tools used to measure and evaluate the level of sustainable development at various levels of territorial units.
Author Łukasz Paluch (FoAaE / IoEcoSoc)
Łukasz Paluch,,
- Institute of Economic and Social Sciences
Other language title versionsThe problem of measurement and evaluation of sustainable development
Journal seriesEPISTEME: Czasopismo Naukowo-Kulturalne, ISSN 1895-4421, (B 5 pkt)
Issue year2013
Vol1
No18
Pages417-427
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishzrównoważony rozwój, metody taksonomiczne, dynamika systemów, model równań strukturalnych
Keywords in Englishsustainable development, taxonomic methods, System Dynamics, Structural Equation Modeling
Abstract in PolishDość powszechnie uważa się, że prerekwizytem wdrażania zrównoważonego rozwoju jest umiejętność oceny, czy charakteryzuje się on trwałością czy też nie. Pomiar tego procesu, ze względu na swój wielowymiarowy charakter, powinien odbywać się więc w oparciu o liczbowy opis oraz ocenę wzajemnych dysproporcji, występujących w ramach danego horyzontu przestrzennego i czasowego. Zjawisko to wymaga jednak solidnej podstawy jaką poza rzetelną informacją stanowią metody i narzędzia umożliwiające przeprowadzenie odpowiednich analiz na podstawie, których możliwe jest następnie wyciągnięcie konstruktywnych wniosków. Celem opracowania jest zaprezentowanie wybranych metod i narzędzi statystycznych służących pomiarowi oraz ocenie poziomu zrównoważonego rozwoju jednostek terytorialnych różnego szczebla administracyjnego.
URL http://episteme-nauka.pl/pdf/EPISTEME_18_1.pdf
Internal identifierWRE/2013/104
Languagepl polski
Score (nominal)5
Score sourcejournalList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?