Bacteriological Air Quality at Animal Veterinary Practice

Karol Bulski , Krzysztof Frączek , Anna Cendrowska , Maria Jolanta Chmiel

Abstract

Due to the nature of the work (animal treatment and care of animals) the environment of small animal veterinary practice can be contaminated by microorganisms. Therefore, veterinary practices or hospitals are facilities, where veterinarians, clients and animals can be exposed to biological agents. The objective of the study was to characterize the bacteriological quality of air in small animal veterinary practice in Krakow. Bioaerosol measurements were performed during the summer season of 2017. The samples of outdoor and indoor air at small animal veterinary practice were analyzed, using a 6- stage Andersen`s air sampler. The highest concentration of bacterial aerosol was observed in the treatment room. There were statistically significant differences in the concentrations of bacterial aerosol between indoor and outdoor air. Also, the analysis showed that there were significantly higher airborne microbial loads in different rooms at different measuring times of the day. Based on the analysis of bioaerosol particle size distribution it was found that the largest "load" of bacteria, isolated form the air, can reach (in the human respiratory system) to the region of the nasal and oral cavity, throat and trachea, as well as bronchioles. In the indoor air, the predominant groups of microorganisms were rods of the Bacillus genus and Gram-positive cocci from the Micrococcus and Staphylococcusgenus. The study confirmed that the small animal veterinary practice can be a workplace related to exposure to microbial agents.
Author Karol Bulski (FoAaE / DoM)
Karol Bulski,,
- Department of Microbiology
, Krzysztof Frączek (FoAaE / DoM)
Krzysztof Frączek,,
- Department of Microbiology
, Anna Cendrowska
Anna Cendrowska,,
-
, Maria Jolanta Chmiel (FoAaE / DoM)
Maria Jolanta Chmiel,,
- Department of Microbiology
Other language title versionsBakteriologiczna jakość powietrza w gabinecie weterynaryjnym
Journal seriesAnnual Set The Environment Protection, ISSN 1506-218X, (N/A 40 pkt)
Issue year2019
Vol21
Pages841-854
Publication size in sheets0.65
Keywords in Polishbioaerozol, bakterie, powietrze, gabinet weterynaryjny
Keywords in EnglishBioaerosol, bacteria, air, animal veterinary practise
ASJC Classification2300 General Environmental Science
Abstract in PolishZe względu na specyfikę pracy (leczenie oraz opieka nad zwierzętami) środowisko gabinetu weterynaryjnego może być zanieczyszczone mikrobiologicznie. Gabinety czy szpitale weterynaryjne są placówkami, w których weterynarze, klienci i zwierzęta mogą być narażeni na działanie czynników biologicznych. Celem badań była charakterystyka bakteriologicznej jakości powietrza w gabinecie weterynaryjnym w Krakowie. Pomiary bioaerozolu wykonano w okresie lata w 2017 r. Próbki powietrza zewnętrznego oraz wewnętrznego w gabinecie weterynaryjnym pobierano przy pomocy 6-stopniowego impaktora Andersena. Najwyższe stężenie aerozolu bakteryjnego obserwowano w pokoju zabiegowym. Odnotowano istotne statystycznie różnice w stężeniach aerozolu bakteryjnego pomiędzy powietrzem wewnętrznym, a tłem zewnętrznym. Analiza wykazała również istotnie wyższe stężenia mikroorganizmów w zależności od punktu pomiarowego i pory dnia. Analizując rozkłady ziarnowe bioaerozolu stwierdzono, że najwyższy „ładunek” bakterii może dotrzeć (w układzie oddechowym człowieka) do rejonu jamy nosowej i jamy ustnej, gardła i tchawicy, a także oskrzelików. W powietrzu wewnętrznym dominującymi grupami mikroorganizmów były laseczki z rodzaju Bacillus i Gram-dodatnie ziarniaki z rodzaju Micrococcus i Staphylococcus. Badanie potwierdziło, że gabinet weterynaryjny może być miejscem pracy związanym z narażeniem na czynniki mikrobiologiczne
Languageen angielski
Score (nominal)40
Score sourcejournalList
Publication indicators WoS Citations = 0; Scopus SNIP (Source Normalised Impact per Paper): 2018 = 1.015; WoS Impact Factor: 2017 = 0.899 (2) - 2017=0.685 (5)
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?