Wpływ mikoryzy na wzrost i rozwój uprawianego na wełnie mineralnej i matach kokosowych

Anna Konieczny , Iwona Kowalska

Abstract

The aim of the study was to determine the effect of arbuscular mycorrhizal fungi and different phosphorus concentration in nutrient solution (15 lub 50 mg dm-3) on growth and development of tomato plants grown in soilless culture system using coconut and rockwool as a growing medium. The experiment was carried out in a tunnel. Commercial inoculum containing Glomus sp. was applied to growing media. From time of first flowering until plant pruning there were three parameters measured: plant height, number of clusters per plant and shoot diameter below last flowering cluster. The measurement were carried out in one week intervals on the same, three plants in each repetition. One week after plants’ pruning the LAI (Leaf Area Index) was determined. The results showed that arbuscular mycorrhiza did not have a significant effect on all measured parameters. However in one term of measurement there were a tendency to higher diameter of shoot of plants grown in rockwool than coconut.
Author Anna Konieczny
Anna Konieczny,,
-
, Iwona Kowalska ( / / O-KURiNRO)
Iwona Kowalska,,
-
Other language title versionsThe effect of abruscular mycorrhiza on growth in coconut and rockwool
Journal seriesEPISTEME: Czasopismo Naukowo-Kulturalne, ISSN 1895-4421, (B 5 pkt)
Issue year2013
Vol1
No20
Pages399-410
Publication size in sheets0.55
Keywords in Polisharbuskularne grzyby mikoryzowe, fosfor, LAI, Lycopersicon esculentum, wysokość roślin
Keywords in Englisharbuscular mycorrhizal fungi, phosphorus level, LAI, Lycopersicon esculentum, plant growth
Abstract in PolishCelem przeprowadzonych badań było określenie wpływu arbuskularnych grzybów mikoryzowych oraz zróżnicowanego poziomu fosforu w pożywce (15 lub 50 mg dm-3), na wzrost i rozwój pomidora (Lycopersicon esculentum Mill.) uprawianego w wełnie mineralnej i na matach kokosowych. Doświadczenie przeprowadzono w tunelu foliowym wyposażonym w rynny uprawowe. Inokulację roślin przeprowadzono poprzez wprowadzenie do podłoży gotowej szczepionki zawierającej grzyby z rodzaju Glomus (m.in. G. mosesa, G. intraradices). Od fazy kwitnienia pierwszego grona do momentu ogłowienia roślin wykonywano pomiary biometryczne obejmujące: wysokość roślin, liczbę gron oraz średnicę łodygi pod ostatnim kwitnącym gronem. Pomiary wykonywano w odstępach tygodniowych każdorazowo na tych samych trzech roślinach w powtórzeniu. Tydzień po ogłowieniu roślin wykonano oznaczenie pokrycia wskaźnika liściowego LAI (Leaf Area Index). Mikoryzacja roślin pomidora nie miała wpływu na wzrost i rozwój roślin wyrażony średnicą pędu, powierzchnią liści i liczbą gron. Rodzaj podłoża oraz poziom fosforu w pożywce nie wpłynął na parametry biometryczne. Zaznaczyła się jedynie tendencja potwierdzona statystycznie w jednym terminie pomiaru większej średnicy pędu u roślin rosnących na wełnie mineralnej niż matach kokosowych.
URL http://episteme-nauka.pl/pdf/EPISTEME_20_1.pdf
Internal identifierWBIO/2013/23
Languagepl polski
Score (nominal)5
Score sourcejournalList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?