Use of energy willow for the production of energy in the Podkarpackie Province

Danuta Owoc , Józef Walczyk

Abstract

The paper presents an analysis of surveys conducted in companies using willow Salix Viminalis for energy production in the Podkarpacie province, it shows that companies are interested in the production of energy from biomass. The use of willow as a renewable energy source for the production of energy from biomass is a very good solution. The respondents claim that insufficient number of producers of willow, and thus, insufficient amounts of product delivered, is a barrier, inhibiting the development of their companies. To increase the amount of biomass purchased from farmers, the companies intend to encourage biomass producers to keep and expand existing plantations by awarding them permanent contracts to provide energy willow. All companies prefer biomass in the form of wood chips, but are aware of the lack of appropriate harvesting machinery and drying equipment. These factors affect the quality and price of wood chips, which is quite high from the viewpoint of manufacturers.
Author Danuta Owoc (UAK)
Danuta Owoc,,
- University of Agriculture in Krakow
, Józef Walczyk (UAK)
Józef Walczyk,,
- University of Agriculture in Krakow
Other language title versionsWykorzystanie wierzby energetycznej do produkcji energii na terenie województwa podkarpackiego
Journal seriesActa Scientiarum Polonorum Seria Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria, ISSN 1644-0722, (B 7 pkt)
Issue year2013
No12 (10
Pages37-44
Keywords in Polishwierzba energetyczna, produkcja i wykorzystanie energii z biomasy, plantacje energetyczne
Keywords in Englishenergy willow, energy production and use of biomass, energy plantations
Abstract in PolishW pracy przedstawiono analizę przeprowadzonych badań ankietowych wśród zakładów wykorzystujących wierzbę energetyczną Salix Viminalis do produkcji energii na terenie województwa podkarpackiego. Wykazuje ona, że zakłady są zainteresowane produkcją energii z biomasy. Wykorzystanie wierzby energetycznej jako odnawialnego źródła energii (OZE) do produkcji energii z biomasy to bardzo dobre rozwiązanie. Ankietowani odbiorcy jako barierę hamującą rozwój zakładów uznali zbyt małą liczbę producentów, a tym samym i dostarczanego produktu. Chcąc zwiększyć ilość biomasy skupowanej od rolników, zamierzają zachęcić producentów do prowadzenia i powiększania istniejących plantacji przez podpisanie z nimi stałych umów na dostarczanie wierzby energetycznej. Wszystkie zakłady preferują biomasę w formie gotowej zrębki, ale zdają sobie sprawę z braku odpowiednich maszyn do zbioru oraz sprzętu do osuszania. Te czynniki wpływają na jakość i cenę zrębki, która jest dość wysoka z punktu widzenia producentów.
URL http://www.forestry.actapol.net/index.php?lng=en&action=0&year=2013&vol=1
Internal identifierWL/8/8
Languageen angielski
Score (nominal)7
Score sourcejournalList
Citation count*3 (2016-06-20)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?