Wpływ nawodnienia na wytrzymałość na ścinanie odpadów powęglowych i ich mieszanek z popiołami lotnymi

Eugeniusz Zawisza , Marcin Lis

Abstract

The paper presents the results of tests of the shear strength of coal mining wastes from Rydułtowy-Anna mine, fly ash from the Power Station Skawina and mixtures of the coal mining wastes with 10, 20 and 30% additive of fly ashes. The standard direct shear apparatus with box (for fly ash) and medium size apparatus with box (coal mining wastes and mixtures of coal mining wastes with fly ash) were used for the tests. The investigations were conducted on the samples of the optimum moisture content and compaction index Is = 0,95, saturated before shearing. The results analysis took into account the earlier tests on the same materials but non-saturated. It was stated, that the strength parameters of the tested materials were relatively high, depending on the water conditions, and in the case of the mixtures also on the ash content.
Author Eugeniusz Zawisza (FoEEaLS / DoHEaG)
Eugeniusz Zawisza,,
- Department of Hydraulic Engineering and Geotechnics
, Marcin Lis (UAK)
Marcin Lis,,
- University of Agriculture in Krakow
Journal seriesDrogownictwo, ISSN 0012-6357, (B 5 pkt)
Issue year2013
No10
Pages300-304
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishodpady przemysłowe, odpady powęglowe, popioły elektrowniane, właściwości geotechniczne, wytrzymałość na ścinanie
Keywords in Englishindustrial wastes, coal mining wastes, fuel ashes, geotechnical properties, shear strength
Abstract in PolishArtykuł zawiera wyniki badań wytrzymałości na ścinanie odpadów powęglowych z KWK Rydułtowy-Anna, popiołów lotnych z Elektrowni Skawina oraz mieszanek odpadów powęglowych z 10, 20 i 30%(wag.) dodatkiem popiołu. Do badań zastosowano aparat standardowy bezpośredniego ścinania (popiół lotny) oraz aparat średniowymiarowy (odpady powęglowe oraz mieszanki odpadów z popiołem). Badania wykonano na próbkach o wilgotności optymalnej i wskaźniku zagęszczenia Is = 0,95, nawodnionych przed ścinaniem. W analizie wyników uwzględniono wcześniejsze badania na tych samych materiałach lecz nienawodnionych. Stwierdzono, że parametry wytrzymałościowe badanych materiałów były stosunkowo duże, zależne od warunków wodnych, a w przypadku mieszanek również od dodatku popiołu.
URL http://drogownictwo.sitkrp.org.pl/drogownictwo/images/archiwum/doki/nr%2010-2013.zip
Internal identifierWIŚIG/2013/40
Languagepl polski
File
nr 10 300-304.pdf 278,38 KB
Score (nominal)5
ScoreMinisterial score = 4.0, 26-07-2017, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 5.0, 26-07-2017, ArticleFromJournal
Citation count*
Additional fields
Oświadczenie o afiliacjiEugeniusz Zawisza - dołączone do publikacji
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?