Analiza zróżnicowania udziału biomasy w pokryciu zapotrzebowania na ciepło na obszarach wiejskich województwa podkarpackiego

Tomasz Szul

Abstract

This article presents an analysis of energy consumption and energy potential of biomass in various districts of Podkarpackie, and examines its diversity. Demand for heat in rural areas of the region stands at about 33.4 PJ. Potential of biomass, which can be used for energy purposes is 7.64 PJ. On this basis it is estimated that the share of biomass in meeting heating needs in the region may reach 23%. To determine the spatial variation of biomass in meeting the demand for heat in the Podkarpackie the fuzzy sets theory was used. The highest share of biomass in meeting the needs of heat occurs in the eastern districts of the region, lowest in districts located around the largest cities in the region and adjacent.
Author Tomasz Szul (FoPaPE / DoEaAPA)
Tomasz Szul,,
- Department of Energy and Agricultural Process Automation
Other language title versionsDifferentation analysis of the share of biomass in meeting the demand for heat in Podkarpackie voivodship areas
Journal seriesTechnika Rolnicza Ogrodnicza Leśna, ISSN 1732-1719, (B 4 pkt)
Issue year2012
No3
Pages19-20
Publication size in sheets0.3
Keywords in Polishbiomasa; energia cieplna; tereny wiejskie; popyt; badania; metody matematyczne; teoria zbiorów rozmytych; Polska
Keywords in Englishbiomass; thermal energy; rural areas; demand; experimentation;mathematicalmethods; fuzzy sets theory; Poland
Abstract in PolishPrzeprowadzono analizę zużycia ciepła i potencjału energetycznego biomasy w poszczególnych powiatach województwa podkarpackiego, oraz przeanalizowano jego zróżnicowanie. Popyt na ciepło na obszarach wiejskich województwa kształtuje się na poziomie ok. 33,4 PJ, zaś potencjał biomasy, która może być wykorzystana na cele energetyczne wynosi 7,64 PJ. Na tej podstawie szacuje się, że udział biomasy w pokryciu potrzeb cieplnych na terenie województwa może wynieść 23%. Aby móc określić przestrzenne zróżnicowanie udziału biomasy w pokryciu zapotrzebowania na ciepło na obszarze województwa podkarpackiego wykorzystano teorie zbiorów rozmytych. Najwyższy udział biomasy w zaspokojeniu potrzeb cieplnych występuje w powiatach wschodnich województwa, najniższy zaś w powiatach ziemskich zlokalizowanych wokół największych miast regionu oraz będących z nimi w bezpośrednim sąsiedztwie.
URL https://www.pimr.eu/wp-content/uploads/2019/05/trol_TS3_2012.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)4
Score sourcejournalList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?