Występowanie grzybów toksynotwórczych i patogennych na powierzchni nasion oraz bulw roślin rolniczych uprawianych w okolicy składowiska odpadów komunalnych

Krzysztof Frączek , Helena Bis , Jacek Grzyb , Dariusz Ropek , Jerzy Wieczorek

Abstract

The investigation was carried out as a field experiment in the vicinity of municipal landfill site in Tarnow. Samples of spring wheat seeds and potato tubers were taken at the harvest time (in 2006 and 2007), from plots located on each side of landfill site in two zones: up to 250 m and 250-500 m from its boundaries.Considering the results of the research on the occurrence of Micromycetes it was found that the highest number of these microorganisms was on the surface of potato tubers - 382 cfu·g–1 d. m. (min 10 - max 1100 cfu·g–1), and thelowest on spring wheat seeds 201 cfu·g–1 (min 10 - max 900 cfu·g–1). Among isolated molds were potentially toxin forming strains eg Alternaria alternata, Aspergillus flavus, Fusarium graminearum, Penicillium rugulosum and Trichoderma viride. The most toxic were strains of Alternaria alternata, Penicillium rubum and Penicillium lanosum - isolated from potato tubers, and the least toxic were strains of Alternaria alternata and Fusarium oxysporum - isolated from spring wheat seeds. Fungal diseases of seeds and tubers predominated on plants cultivated on plots located in the area of reclaimed sector and in the vicinity of active sector of landfill site.
Author Krzysztof Frączek (FoAE / DoM)
Krzysztof Frączek,,
- Department of Microbiology
, Helena Bis (FoAE / DoM)
Helena Bis,,
- Department of Microbiology
, Jacek Grzyb (FoAE / DoM)
Jacek Grzyb,,
- Department of Microbiology
, Dariusz Ropek (FoAE / DoAEP)
Dariusz Ropek,,
- Department of Agricultural Environment Protection
, Jerzy Wieczorek (FoAE / DoAaECh)
Jerzy Wieczorek,,
- Department of Agricultural and Environmental Chemistry
Other language title versionsOccurrence of toxin forming and pathogenic fungi on the surface of seeds and tubers of plants cultivated in the vicinity of municipal landfill site
Journal seriesProceedings of ECOpole, ISSN 1898-617X, (B 9 pkt)
Issue year2013
Vol7
No1
Pages199-205
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishgrzyby toksynotwórcze, składowisko odpadów komunalnych, bulwy ziemniaka, ziarno pszenicy jarej
Keywords in Englishtoxins producing fungi, municipal landfill site, potato tubers, spring wheat seeds
Abstract in PolishBadania związane z tematem pracy prowadzono w warunkach doświadczenia polowego założonego w sąsiedztwie składowiska komunalnego w Tarnowie. Próbki nasion pszenicy i bobiku oraz bulw ziemniaka do badań pobierano w okresie zbioru plonów (w latach 2006 i 2007), z poletek doświadczalnych położonych z każdej strony od badanego obiektu, w dwóch strefach 50-200 i 250-500 metrów od jego granic. Jak wynika z uzyskanych danych, występowanie najwyższej średniej liczebności grzybów mikroskopowych - Micromycetes odnotowano na powierzchni bulw ziemniaków 382 jtk/g–1 suchej masy (min 10 - max 1100 jtk/g–1), a najniższej na nasionach pszenicy 201 jtk/g–1 (min 10 - max 900 jtk/g–1). Wśród wyizolowanych grzybów pleśniowych stwierdzono szczepy potencjalnie toksynotwórcze np.: Alternaria alternata, Aspergillus flavus, Fusarium graminearum, Penicillium rugulosum czy Trichoderma viride. Najsilniejszym działaniem fitotoksycznym odznaczały się szczepy: Alternaria alternata, Penicillium rubum i Penicillium lanosum (wyizolowane z bulw ziemniaków), a najsłabszym działaniem szczepy Alternaria alternata i Fusarium oxysporum (wyizolowane z nasion pszenicy). Choroby grzybowe atakujące nasiona i bulwy występowały w największym nasileniu na roślinach uprawianych na terenie zrekultywowanego sektora oraz w bezpośrednim sąsiedztwie czynnego sektora składowiska.
DOIDOI:10.2429/proc.2013.7(1)026
URL http://tchie.uni.opole.pl/PECO13_1/PL/FraczekBis_PECO13_1.pdf
Internal identifierWRE/2013/83
Languagepl polski
Score (nominal)9
Score sourcejournalList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?