Wpływ kwasu giberelinowego oraz światła na kiełkowanie nasion i wzrost siewek Gypsophilla fastigiata i Scabiosa ochroleuca

Ewa Muszyńska

Abstract

Currently, the activities are being promoted aimed at efficient establishment of vegetation cover in degraded areas. In order to accelerate the spontaneous colonization of such metalliferous mine wastes on which natural succession is extremely difficult to occur, and thus time consuming,species representing local populations should be introduced, that are well adapted to growth and development in this environment. Gypsophilla fastigiata (Caryophyllaceae) and Scabiosa ochroleuca (Dipsacaceae) growing in the old, hundred-year old waste-heaps, and also spontaneously appearing in younger dumps, that contain high levels of zinc and lead, could be useful to revegetate unmanageable sites. For this reason, the effect of different concentrations of GA3 and light treatments on these species seed germination, and their further growth of seedlings were evaluated. It was found that even though gibberellic acid did not stimulate germination significantly, nevertheless exert an sharp influence on their further growth of seedlings. Much more important was the light treatment that significantly increased the number of obtained seedlings.
Author Ewa Muszyńska (FoBaH / IoPBaB / DoBaPP)
Ewa Muszyńska,,
- Department of Botany and Plant Physiology
Other language title versionsThe effect of gibberellic acid and light treatment on gypsophilla fastigiata and scabiosa ochroleuca seed germination and growth of seedlings
Journal seriesEPISTEME: Czasopismo Naukowo-Kulturalne, ISSN 1895-4421, (B 5 pkt)
Issue year2013
Vol2
No18
Pages323-330
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishkwas giberelinowy, światło, zdolność kiełkowania
Keywords in Englishgibberellic acid GA3 , light, seed germination
Abstract in PolishW ostatnich latach szeroko promowane są działania nakierowane na odbudowę biologiczną siedlisk zniszczonych działalnością przemysłu. W celu przyspieszenia spontanicznej sukcesji zwałowisk, na których naturalna sukcesja jest niezwykle trudna i czasochłonna, można wprowadzić gatunki reprezentujące lokalne populacje, dobrze przystosowane do wzrostu i rozwoju w określonym środowisku. Gypsophilla fastigiata L. (Caryophyllaceae) i Scabiosa ochroleuca L. (Dipsacaceae) występują w zbiorowiskach roślinnych wytworzonych na terenie starych, kilkuset-letnich zwałowisk poprzemysłowych, a także spontanicznie pojawiają się na obszarach młodszych hałd zawierających duże zawartości cynku i ołowiu. Gatunki te mogą być zatem przydatne do rewegetacji silnie zdegradowanych obszarów. Z tego względu, celem niniejszej pracy było określenie wpływu różnych stężeń kwasu giberelinowego i światła na zdolność kiełkowania nasion oraz wzrost siewek G. fastigiata i S. ochroleuca. W wyniku przeprowadzonych doświadczeń stwierdzono, że GA3 nie stymuluje kiełkowania nasion tych gatunków, ale jego aplikacja w trakcie kiełkowania nasion pobudza wzrost ich siewek. Znacznie ważniejszy okazał się bodziec świetlny, który istotnie zwiększył liczbę uzyskanych siewek badanych gatunków.
URL http://episteme-nauka.pl/pdf/EPISTEME_18_2.pdf
Internal identifierWBIO/2013/56
Languagepl polski
Score (nominal)5
ScoreMinisterial score = 4.0, 23-05-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 5.0, 23-05-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?