Tulip propagation in vitro from vegetative bud explants

Małgorzata Maślanka , Anna Bach

Abstract

Tulip propagation in vitro from vegetative bud explants. In this study, authors attempted to regenerate tulip plants through organogenesis from vegetative bud explants – isolated from unchilled bulbs. For this purpose, apical buds were excised from bulbs in the vegetative stage in July, and axillary buds were excised from bulbs in the generative stage in September. Before the isolation of the buds in July, half of the bulbs were subjected to a preparatory treatment at 34°C for one week, while the remaining bulbs were kept at 20°C. The buds were cultured on a full-strength MS medium containing: 5 PM Į-naphthaleneacetic acid (NAA) and 5 PM thidiazuron (TDZ). To obtain adventitious bud regeneration, the shoots developed from the apical and axillary buds were then cut into slices of a thickness of 2–3 mm and subcultured on the same medium for 12 weeks at 20°C. The cultures were also chilled at 5°C for another 12 weeks. Some of the apical and axillary shoot explants incubated at 20°C were exposed to gibberelin (2.89 PM GA3 ). Regardless of the bulb-treatment temperature, the ¿ rst adventitious shoot-regeneration was signi¿ cantly more ef¿ - cient in the case of the apical buds (isolated in July) compared with the axillary buds (excised in September) – even though only 23.4–26.4% of the explants formed shoots. Following the treatment at 5°C, the maximum percentage of explants forming adventitious shoots was 38.8% for the apical buds, which had ¿ rst been treated at 20°C and then at 5°C.
Author Małgorzata Maślanka (FoH / DoOP)
Małgorzata Maślanka,,
- Department of Ornamental Plants.
, Anna Bach (FoH / DoOP)
Anna Bach,,
- Department of Ornamental Plants.
Other language title versionsRozmnażanie tulipana in vitro z pąków wegetatywnych
Journal seriesAnnals of Warsaw University of Life Sciences -SGGW Horticulture and Landscape Architecture, ISSN 1898-8784, (B 7 pkt)
Issue year2013
No34
Pages21-26
Publication size in sheets0.5
Keywords in EnglishTulipa, organogenesis, buds, TDZ, NAA
Abstract in PolishW niniejszej pracy opisano próbę mikrorozmnażania tulipana drogą organogenezy z pąków wegetatywnych, wyizolowanych z niechłodzonych cebul. W tym celu pobierano pąki wierzchołkowe w lipcu – z cebul w fazie wegetatywnej, oraz pąki boczne we wrześniu – z cebul w fazie generatywnej. Przed izolacją pąków w lipcu, połowę cebul poddano zabiegowi preparowania – działaniu temperatury 34°C przez jeden tydzień. Pozostałe cebule przechowywane były w 20°C. Pąki wyłożono do szalek Petriego na pożywki MS zawierające 5 PM NAA i 5 PM TDZ. W celu regeneracji pąków przybyszowych, otrzymane z pąków wierzchołkowych i bocznych pędy zostały pocięte na 2–3-milimetrowe fragmenty i wyłożone na tą samą pożywkę, na 12 tygodni w 20°C. Kultury były także poddane chłodzeniu przez kolejne 12 tygodni. Część wierzchołkowych i bocznych eksplantatów pędowych z 20°C poddano działaniu gibereliny (2.89 PM GA3 ). Niezależnie od działającej na cebule temperatury, istotnie więcej pędów przybyszowych formowały pąki wierzchołkowe izolowane w lipcu, w porównaniu z pąkami bocznymi, izolowanymi we wrześniu, chociaż obserwowano je tylko u 23,4–26,4% eksplantatów. Po zastosowaniu 5°C, maksymalny procent eksplantatów formujących pędy przybyszowe wyniósł 38,8% pąków wierzchoł- kowych, poddanych najpierw działaniu 20°C, a następnie 5°C
URL http://annals-wuls.sggw.pl/files/files/hla/hla2013no34p21-26.pdf
Internal identifierWBIO/2013/62
Languageen angielski
Score (nominal)7
Score sourcejournalList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?