Znaczenie funduszy Unii Europejskiej we wspieraniu rozwoju lokalnego

Łukasz Satoła

Abstract

The paper presents the role of the EU structural funds in conducted in communes investment projects. Creating local development was the main objective of these investments. In order to the measurement of the EU structural funds meaning for the local development, the indicator of investment participation (% of the EU funds in total value of investments) was used. Also the share of the EU funds utilized by the communes in total costs of development projects was described. The conducted examinations showed that rural communes were allocating for investments relatively more fi nancial resources from their budgets then the urban-rural ones. Basing on the research results, it is proved, that average share of co-fi nancing coming from EU-funds in conducted so far investments serving the local development had amounted 14.85 percent.
Author Łukasz Satoła (FoAaE / IoEEaM )
Łukasz Satoła,,
- Institute of Enterprises Economics and Management
Journal seriesActa Scientiarum Polonorum. Seria: Oeconomia, [Acta Scientiarum Polonorum. Seria: Oeconomia], ISSN 1644-0757, e-ISSN 2450-047X, (B 9 pkt)
Issue year2009
No8 (1)
Pages77-87
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishfinanse gmin, fundusze strukturalne, rozwój lokalny, Unia Europejska
Keywords in Englishcommunes finances, European Union, local development, structural funds
Abstract in PolishW artykule przedstawiono rolę, jaką odgrywają fundusze strukturalne UE w kreowaniu rozwoju lokalnego. Do pomiaru znaczenia funduszy UE wprowadzono wskaźnik partycypacji inwestycyjnej. Określono również udział wykorzystanych przez gminy środków finansowych pochodzących z funduszy strukturalnych UE, w prowadzonych przez nie przedsięwzięciach rozwojowych. Badania wykazały, że relatywnie więcej środków finansowych na inwestycje przeznaczają gminy wiejskie. Na podstawie uzyskanych wyników badań dowiedziono, że średni udział środków finansowych pochodzących z funduszy UE, w prowadzonych inwestycjach służących rozwojowi lokalnemu, wyniósł 14,85%.
URL http://acta_oeconomia.sggw.pl/pdf/ASO_8_1_2009.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)9
Score sourcejournalList
Citation count*2 (2016-02-24)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?