Wpływ czynnika ssania na sekrecję prolaktyny i uwarunkowania etologiczne jagniąt w okresie odchowu przy matkach

Edyta Molik , Elżbieta Marciniak , Jacek Nowicki

Abstract

Instinctive behaviour in animals has its source in changes occurring inside the body, such as hormonal changes. One of the main hormones responsible for lactation and determinants of the maternal instinct is prolactin. A study was carried out on 20 Polish Longwool ewes and their offspring. The aim of the study was to determine the effect of suckling on prolactin secretion and to analyse lamb behaviour during the first 14 days after lambing. On day 7 of the experiment, blood was taken for determination of the prolactin level. The study showed a significant effect of the suckling factor on prolactin secretion. Stimulation of the mammary gland by the suckling lamb stimulated prolactin secretion. The ethological observations indicated that the behaviour of lambs both during the day and at night depends on their age. Younger lambs spent more time with their mothers, while in the second week they were more active.
Author Edyta Molik (FoAS / DoAB)
Edyta Molik,,
- Department of Animal Biotechnology
, Elżbieta Marciniak
Elżbieta Marciniak,,
-
, Jacek Nowicki (FoAS / IoAS)
Jacek Nowicki,,
- Institute of Animal Science
Other language title versionsThe influence of suckling on prolactin secretion and ethological determinants in lambs during rearing with their mothers
Journal seriesRoczniki Naukowe Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego, ISSN 1733-7305, (N/A 20 pkt)
Issue year2019
Vol15
No4
Pages81-87
Publication size in sheets0.5
Keywords in PolishOwce, czynnik ssania, prolaktyna, zachowania jagniąt
Keywords in EnglishSheep, suckling factor, prolactin, lamb behavior
Abstract in PolishŹródłem instynktownych zachowań zwierząt są zmiany zachodzące wewnątrz organizmu,np. zmiany hormonalne. Jednym z głównych hormonów odpowiedzialnych za laktację i uwa runkowania instynktu macierzyńskiego jest prolaktyna. Badania przeprowadzono na 20 maciorkach polskich owiec długowełnistych i ich potomstwoe. Celem przeprowadzonych badań było określenie wpływu czynnika ssania na sekrecję prolaktyny i analiza zachowań jagniąt w okresie pierwszych 14 dni po wykocie. W 7. dniu po wykocie od owiec matek pobierano krew w celu oznaczenia poziomu prolaktyny. Wykazano istotny wpływ czynnika ssania na sekrecję prolaktyny. Stymulacja wymienia przez ssące jagnię pobudzała sekrecję prolaktyny. W przeprowadzonych obserwacjach etologicznych wykazano, że zachowania jagniąt zarówno w ciągu dnia, jak i w nocy są zależne od ich wieku. Jagnięta młodsze więcej czasu spędzają przy matkach, natomiast już w drugim tygodniu wykazują większą aktywność.
DOIDOI:10.5604/01.3001.0013.6562
URL https://zootechnical.com/resources/html/article/details?id=196084&language=en
Languageen angielski
Score (nominal)20
Score sourcejournalList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?