Jakość i walory użytkowe wody rzeki Jabłonicy w aspekcie jej retencjonowania w zbiorniku

Agnieszka Policht-Latawiec , Włodzimierz Kanownik

Abstract

Water for analyses was sampled from the Jabłonica гіѵег in 2009 at km 1+200. 22 selected physicochemical indices were deter-mined in the samples. Analysis of the research results revealed that the Jabłonica гіѵег water could classified to water quality class II due to five indices: water temperature, total suspended solids, COD-Mn, electrolytic conductivity and content of dissolved oxygen. The other indices placed the water in quality class I. Analyses of water usable qualities revealed that due to high values of electrolytic conductivity, the Jabłonica гіѵег water can-not be used for water supply. They do not meet the requirements for natural habitats of the salmonid and cyprinid fish because of Iow concentrations of dissolved oxygen and high concentration of nitrites. The Jabłonica гіѵег does not pose a hazard for quality of water accumulated in the reservoir situated below.
Author Agnieszka Policht-Latawiec (FoEEaLS / DoLRaED)
Agnieszka Policht-Latawiec,,
- Department of Land Reclamation and Environmental Development
, Włodzimierz Kanownik (FoEEaLS / DoLRaED)
Włodzimierz Kanownik,,
- Department of Land Reclamation and Environmental Development
Other language title versionsQuality and usable values of the Jabłonica River water in view of its retention in a reservoir
Journal seriesGaz, Woda i Technika Sanitarna, ISSN 0016-5352, (B 11 pkt)
Issue year2013
No2
Pages79- 82
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishjakość wody, Jabłonica, walory użytkowe
Keywords in Englishwater quality, the Jabłonica гіѵег, usable values
Abstract in PolishPróbki wody do badań hydrochemicznych rzeki Jabłonicy pobierano w roku 2009 w km 1+200. Oznaczano w nich 22 wybrane wskaźniki fizykochemiczne. Analiza wyników badań wykazała, że wody Jabłonicy zakwalifikowano do II. klasy jakości ze względu na pięć wskaźników - temperaturę wody, zawiesinę ogólną, ChZT-Mn, przewodność elektrolityczną oraz zawartość tlenu rozpuszczonego. Pozostałe wskaźniki kwalifikowały wodę do I. klasy jakości. Badania walorów użytkowych wody wykazały, że ze względu na wysokie wartości przewodnictwa elektrolitycznego, wody rzeki Jabłonicy nie mogą być wykorzystane do zaopatrzenia ludności. Nie spełniają one również warunków naturalnego siedliska do bytowania ryb łososiowatych i karpiowatych z powodu niskiej zawartości tlenu rozpuszczonego i dużego stężenia azotynów. Rzeka Jabłonica nie stanowi zagrożenia dla jakości wód gromadzonych w zbiorniku usytuowanym poniżej.
Internal identifierWIŚIG/2013/65
Languagepl polski
Score (nominal)11
ScoreMinisterial score = 5.0, 26-07-2017, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 11.0, 26-07-2017, ArticleFromJournal
Citation count*1 (2016-08-06)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?