Częstotliwość spożycia wybranych grup produktów spożywczych przez studentów niektórych krakowskich uczelni

Barbara Bugaj , Aneta Kopeć , Estera Nowacka , Teresa Leszczyńska , Kinga Stanclik , Joanna Kapusta-Duch

Abstract

Introduction: Properly balanced diet which delivers all essential nutrients in correct is an important part of a healthy lifestyle. Poorly balanced diet may influence physical and mental condition. Aim: The aim of this study was to assess the frequency of consumption of some food products, being a source of important bioactive compounds, most often deficient in the average daily diets, in the groups of students of selected universities located in Krakow. Materials and methods: The study has been conducted in spring 2011, including 84 women and 16 men. The questionnaire concerned the frequency of consumption of such food products as: milk and fermented milk drinks, cottage cheese, fruit and vegetables (raw and cooked), nuts, dried legumes and carious kinds of meat products was used. Using the Pearson x2 test analyzed the frequency of consumption of milk and dairy products, fresh and cooked fruits and vegetables, dried fruit, nuts and dried legumes. It was showed that gender and type of university had significant effect (p < 0,05), on the frequency of consumption of selected groups of food products. Conclusion: Results of this study justify the needs for nutrition education for students.
Author Barbara Bugaj (FoFT / DoHN)
Barbara Bugaj,,
- Department of Human Nutrition
, Aneta Kopeć (FoFT / DoHN)
Aneta Kopeć,,
- Department of Human Nutrition
, Estera Nowacka (FoFT / DoHN)
Estera Nowacka,,
- Department of Human Nutrition
, Teresa Leszczyńska (FoFT / DoHN)
Teresa Leszczyńska,,
- Department of Human Nutrition
, Kinga Stanclik (FoFT / DoHN)
Kinga Stanclik,,
- Department of Human Nutrition
, Joanna Kapusta-Duch (FoFT / DoHN)
Joanna Kapusta-Duch,,
- Department of Human Nutrition
Other language title versionsFrequency of consumption of selected food products by students of chosen universities located in Krakow
Pages97-105
Publication size in sheets0.5
Book Guzek Dominika, Głąbska Dominika (eds.): Nauka o żywieniu człowieka. Osiągnięcia i wyzwania, 2013, Wydawnictwo SGGW, ISBN 9788375835465, 603 s.
Keywords in Polishczęstotliwość spożycia, grupy produktów spożywczych, studenci
Keywords in Englishfood frequency consumption, food products, students
Abstract in PolishWprowadzenie: Prawidłowy sposób żywienia, polegający na dostarczeniu wszystkich składników odżywczych w odpowiednich ilościach i proporcjach, jest także istotnym elementem zdrowego stylu życia. Źle zbilansowana dieta może obniżyć kondycję fizyczną i psychiczną. Cel: Celem niniejszej pracy była ocena częstotliwości spożycia grup produktów spożywczych najczęściej definiowanych w przeciętnej racji pokarmowej, a równocześnie będących nośnikiem ważnych składników pokarmowych przez studentów wybranych krakowskich uczelni. Materiały i metody: Badania ankietowe przeprowadzono wiosną 2011 roku, wśród 84 kobiet oraz 16 mężczyzn. Kwestionariusz dotyczył częstotliwości spożycia m.in. mleka i fermentowanych napojów mlecznych, serów twarogowych warzyw i owoców (surowych i gotowanych) orzechów, suchych nasion roślin strączkowych oraz różnych gatunków mięs i wyrobów mięsnych. Za pomocą x2 Pearsona analizowano częstotliwość spożywania produktów spożywczych w zależności od płci i studiowanego kierunku. Wyniki: Przeprowadzone badania wykazały zbyt niską częstotliwość spożycia mleka i produktów mlecznych świeżych oraz gotowanych owoców i warzyw, owoców suszonych, orzechów oraz suchych nasion roślin strączkowych. Wykazano istotny wpływ (p < 0,05) płci, studiowanego kierunku na częstotliwość spożycia wybranych grup produktów spożywczych. Wnioski: Wyniki przeprowadzonych badań uzasadniają konieczność edukacji żywieniowej studentów.
Internal identifierWTŻ/2013/131
Languagepl polski
Score (nominal)0
Citation count*
Additional fields
Finansowaniepraca finansowana z DS3700/WTŻ/2012
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?