Mycological quality of water within the municipal landfill and in its surroundings

Helena Bis , Krzysztof Frączek , Ewa Mędrela-Kuder , Dariusz Ropek

Abstract

The aim of this study was to evaluate the effect of a municipal landfill on the number of microscopic fungi in surface water, groundwater and leachate within and in the surroundings of the landfill. Surface water samples were collected from the stream Malinowka and from the stream channel, groundwater samples – from 9 piezometers located around the landfill and a leachate sample – from the leachate reservoir. Water sampling was performed once per month on an annual basis (2011). The number of fungal colony forming units (CFU/cm3 ) on Malt Extract Agar (MEA, Oxoid, Basingstoke, Great Britain) was determined by plating dilutions method. Based on the conducted study, the presence of microscopic fungi – Micromycetes was found in surface water, groundwater and leachate within and in the vicinity of the examined landfill. Large quantitative, but small qualitative differences were detected in various research sites. In terms of seasons, surface and groundwater samples were characterized by the highest abundance of fungi in summer and autumn, while the lowest abundance was recorded in winter. In the leachate samples the highest fungal abundance was recorded in the autumn-winter season, while the lowest – in spring and summer. This demonstrates the need for regular monitoring of water both within and in the areas surrounding the landfill.
Author Helena Bis (FoAaE / DoM)
Helena Bis,,
- Department of Microbiology
, Krzysztof Frączek (FoAaE / DoM)
Krzysztof Frączek,,
- Department of Microbiology
, Ewa Mędrela-Kuder
Ewa Mędrela-Kuder,,
-
, Dariusz Ropek (FoAaE / DoAEP)
Dariusz Ropek,,
- Department of Agricultural Environment Protection
Other language title versionsJakość mikologiczna wód w obrębie składowiska odpadów komunalnych i na obszarze przyległym
Journal seriesEcological Chemistry and Engineering. A, ISSN 1898-6188, (B 11 pkt)
Issue year2013
Vol20
No2
Pages149-156
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishmne, odciekodpady, składowisko komunalne, wody powierzchniowe, wody podziemne
Keywords in Englishwaste, municipal landfill, surface and groundwater, leachate
Abstract in PolishCelem przeprowadzonych badań była ocena wpływu składowiska odpadów komunalnych na kształtowanie się liczebności grzybów mikroskopowych występujących w wodach powierzchniowych, podziemnych i odciekowych w jego obrębie i obszarze z nim sąsiadującym. Próbki wód powierzchniowych pobrano z potoku Malinówka i rowu cieku wodnego, wód podziemnych z 9 piezometrów położonych wokół składowiska, a wód odciekowych ze zbiornika na odcieki. Pobranie próbek wody dokonano raz w miesiącu w cyklu rocznym (2011 r.). Liczbę jednostek tworzących kolonie (jtk/cm3 ) grzybów na agarze słodowym (Malt Extract Agar, MEA, Oxoid, Basingstoke, Wielka Brytania) oznaczano metodą posiewu rozcieńczeń. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że na składowisku odpadów komunalnych i na terenach przyległych stwierdzono w wodach powierzchniowych, podziemnych i odciekowych występowanie grzybów mikroskopowych – Micromycetes. W poszczególnych stanowiskach badawczych stwierdzono duże zróżnicowanie grzybów pod względem ilościowym, natomiast niewielkie zróżnicowanie gatunkowe. W wodach powierzchniowych i podziemnych najwyższe ich liczebności odnotowano w zależności od pory roku w okresie jesiennym i letnim, a najniższe w zimie. W wodach odciekowych najwyższe liczebności grzybów stwierdzono w okresie jesienno-zimowym, natomiast najniższe w okresie wiosny i lata. Świadczy to o konieczności regularnego monitoringu wód znajdujących się na terenie składowiska, jak i na obszarze z nim sąsiadującym
DOIDOI:10.2428/ecea.2013.20(02)015
URL http://tchie.uni.opole.pl/ece_a/A_20_2/Bis-Mycological_ECE_A_20(2).pdf
Internal identifierWRE/2013/301
Languageen angielski
Score (nominal)11
Score sourcejournalList
Citation count*
Additional fields
FinansowanieThe project was funded by the National Science Centre.
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?