Koncepcja ogrodu edukacyjnego w konwencji historycznych założeń średniowiecznych

Michał Uruszczak

Abstract

The essentials point of this article was to create concept of former Medieval Garden of Royal Castle in Żarnowiec. Rules and inspirations were formed based on theory of J. Bogdanowski, medieval didactic garden in Pennsylvania and development plan for Będzin castle. First part of this article depicts historical circumstances and variations of medieval gardens which de- pended on it’s function and owner’s estate. Suggested medieval garden’s concept consist of a set of landscape interiors of both natures: decorative and useful, used flora and it’s geometrical arrangement are coherent with medieval style, fulfill it’s didactic and recreational function.
Author Michał Uruszczak (FoEEaLS / DoSPaLA)
Michał Uruszczak,,
- Department of Spatial Planning and Landscape Architecture
Other language title versionsThe concept of the educational garden based on medieval designs
Journal seriesTeka Komisji Architektury, Urbanistyki i Studiów Krajobrazowych PAN, ISSN 1895-3980, (B 9 pkt)
Issue year2013
Vol9
No2
Pages80-89
Publication size in sheets0.9
Keywords in PolishŚredniowieczne ogrody, koncepcja ogrodu, Żarnowiec
Keywords in EnglishMedieval gardens, concept of art gardens, Żarnowiec
Abstract in PolishPrzedmiotem niniejszej publikacji jest koncepcja średniowiecznego ogrodu, przy niegdyś istniejącym zamku królewskim w Żarnowcu. Inspirację do stworzenia koncepcji stanowiły badania historyków, w tym J. Bogdanowskiego, średniowieczny ogród dydaktyczny w Pensylwanii oraz koncepcja zagospodarowania będzińskiego podgrodzia. W pierwszej części przedstawiono uwarunkowania historyczne epoki oraz ukazano zróżnicowanie średniowiecznych ogrodów w zależności od pełnionej funkcji i majętności właściciela. Zaproponowana koncepcja średniowiecznego ogrodu składa się z szeregu wnętrz o charakterze ozdobnym i użytkowym, a zastosowanie roślinności i geometryczny układ kompozycji odpowiadają wymaganiom epoki, pełniąc jednocześnie funkcję dydaktyczno-rekreacyjną.
URL http://www.pan-ol.lublin.pl/wydawnictwa/TArch9_2/Uruszczak.pdf
Internal identifierWIŚIG/2013/236
Languagepl polski
Score (nominal)9
Score sourcejournalList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?