Accuracy of Land Parcel Area Measurement

Andrzej Kwinta

Abstract

In connection with direct subsidies to agriculture in European Union, each year hundreds of thousands of measurements of crops and allotments are performed. Area measurements are performed directly on site using geodetic or aerial photogrammetry methods. It is widely used for the control of the hand (navigation) satellite receivers. The receiver has recorded a trace of movement along the land. This measurement method is quick and not expensive. Comparison of results of measurements made in this type of technology with the allowable tolerance of an area shows that the theoretically obtained accuracy is sufficient. In real measurements a main source of error is improper identification of crops borders which – in many cases – are ambiguous.
Author Andrzej Kwinta (FoEEaLS / DoG)
Andrzej Kwinta,,
- Department of Geodesy
Journal seriesGeomatics and Environmental Engineering, ISSN 1898-1135, e-ISSN 2300-7095, (B 5 pkt)
Issue year2012
Vol6
No2
Pages71-83
Publication size in sheets0.6
Abstract in PolishW Unii Europejskiej w związku z dopłatami bezpośrednimi do rolnictwa rocznie wykonuje się setki tysięcy bezpośrednich pomiarów powierzchni zasiewów i działek gruntowych. Pomiary powierzchni wykonuje się bezpośrednio w terenie metodami geodezyjnymi lub fotogrametrycznie na podstawie zdjęć lotniczych. Powszechnie do kontroli wykorzystuje się ręczne (nawigacyjne) odbiorniki satelitarne. W odbiorniku rejestruje się ślad przemieszczania się wzdłuż granic działki. Taka metoda pomiarowa jest szybka i nie droga. Porównanie wyników pomiarów wykonywanych tego typu technologią z dopuszczalna tolerancją są wystarczające. W rzeczywistych pomiarach głównym źródłem błędów jest niewłaściwa identyfikacja granic zasiewów, które w wielu przypadkach są niejednoznaczne.
DOIDOI:10.7494/geom.2012.6.2.71
URL https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwimlYCiic3YAhWCjCwKHd22D10QFggoMAA&url=http%3A%2F%2Fjournals.bg.agh.edu.pl%2FGEOMATICS%2F2012.6.2%2Fgeom.2012.6.2.71.pdf&usg=AOvVaw0YCBEd82qBQMOPkFAdhXNA
Languageen angielski
Score (nominal)5
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?