Zastosowanie kamery niemetrycznej do modelowania obiektów małej architektury

Bogusława Kwoczyńska , Agnieszka Rzepka

Abstract

3-D technics have been used in architectonic object visualisation for many years with success. Only the tools which enable gaining the information about the object – change, as well as the tools which enable creation of the 3-D models of the objects. The paper shows possibility of application of photographs made by nonmetric camera, in 3-D modelling of objects of small architecture, which was the Krakow roadside shrine. The model was created in two different ways. Hereunder the methods are presented: very complicated photogrammetric method, and the simple one using easy to access and simple in handling Freeware tool. The first method needs the adaptation of non-metric camera to photogrammetric survey. It requires performing of autocalibration of non-metric camera, and next taking metric photographs with it and processing them on digital autograph VSD. This, enabled to gain the full metric model of the object under the study. The second method based on taking with the same camera corner photographs of the shrin, and next using them - modelling the object in one of the freeware software available in the Internet. In the paper the two methods are being compared, and the 3D models of the shrine are described pointing out the possibilities of their use in various studies.
Author Bogusława Kwoczyńska (FoEEaLS / DoAGCaP)
Bogusława Kwoczyńska,,
- Department of Agricultural Geodesy, Cadastre and Photogrammetry
, Agnieszka Rzepka
Agnieszka Rzepka,,
-
Other language title versionsApplication of non-metric camera in modelling of small architecture objects
Journal seriesInfrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich - Infrastructure and Ecology of Rural Areas, ISSN 1732-5587, (B 10 pkt)
Issue year2013
Vol2
NoII
Pages31-41
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polish kamera niemetryczna, model 3D, wizualizacja
Keywords in English non-metric camera, 3-D model, visualisation
Abstract in PolishTechniki trójwymiarowe stosowane są do wizualizacji obiektów architektonicznych z powodzeniem od wielu lat. Zmieniają się jedynie narzędzia pozwalające na pozyskanie informacji o obiektach, jak również umożliwiające tworzenie samych modeli 3D tych obiektów. Publikacja wykazuje możliwość zastosowania zdjęć wykonanych kamerą niemetryczną do tworzenia trójwymiarowego modelu obiektu małej architektury, którym była krakowska kapliczka. Model ten został pozyskany dwiema zupełnie różnymi metodami. Skupiono się na przedstawieniu zarówno skomplikowanej metody fotogrametrycznej, jak i stosunkowo prostej metody wykorzystującej dostępne i łatwe w obsłudze narzędzie Freeware. Pierwsza z metod wymagała dostosowania kamery niemetrycznej do pomiaru fotogrametrycznego. Wiązało się to z przeprowadzeniem samokalibracji kamery niemetrycznej, a następnie wykonanie za jej pomocą zdjęć metrycznych i ich opracowanie na autografie cyfrowym VSD. Pozwoliło to na pozyskanie w ten sposób w pełni metrycznego modelu opracowywanego obiektu. Druga metoda, bazowała na wykonaniu tą samą kamerą narożnych zdjęć kapliczki, a następnie przeprowadzenia na ich podstawie modelowania w jednym z darmowo dostępnych w Internecie programów. W publikacji porównano obydwie metody oraz scharakteryzowano pozyskane za ich pomocą modele 3D kapliczki wskazując równocześnie na możliwości ich wykorzystania w różnorodnych opracowaniach.
URL http://www.infraeco.pl/pl/art/a_16961.htm?plik=1374
Internal identifierWIŚIG/2013/98
Languagepl polski
Score (nominal)10
ScoreMinisterial score = 4.0, 26-07-2017, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 26-07-2017, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?