Atrakcyjność owoców kilkunastu odmian jabłoni w ocenie konsumenckiej mieszkańców Krakowa i okolic

Ewa Dziedzic , Jan Błaszczyk , Monika Bieniasz , Beata Ochał

Abstract

Consumer assessment of apples were performed in Krakow in 2010 and 2012. Fruits were evaluated in terms of the following characteristics: size and shape of the fruit, the hardness of the flesh, skin color, aroma and taste of the fruit. In the first year, when ten apples cultivars were evaluated the significant differences between cultivars were noted. Cultivars ‚Cox’s Orange Pippin’, ‚Sawa’, ‚Beforest’, ‚Fantasy’, ‚Cortland’ and ‚Royal Gala’ were classified higher than cultivar ‚Beauty of Boskoop’. In the second assessment of eight apple cultivars ‚Szampion’, ‚Gala’, ‚Rubinola’ and ‚Rubin’ scored the highest both general points and points in sub-assessments. Consumers highly valued hardness of fruit flesh and flavor of these cultivars
Author Ewa Dziedzic (FoH / DoPaAp)
Ewa Dziedzic,,
- Department of Pomology and Apiculture
, Jan Błaszczyk (FoH / DoPaAp)
Jan Błaszczyk,,
- Department of Pomology and Apiculture
, Monika Bieniasz (FoH / DoPaAp)
Monika Bieniasz,,
- Department of Pomology and Apiculture
, Beata Ochał (FoBaH)
Beata Ochał,,
- Faculty of Biotechnology and Horticulture
Other language title versionsFruit attractiveness of several apple cultivars in consumer evaluation performed by residents of Krakow and surroundings
Journal seriesEPISTEME: Czasopismo Naukowo-Kulturalne, ISSN 1895-4421, (B 5 pkt)
Issue year2013
No19, t.3
Pages265-277
Publication size in sheets0.6
Keywords in Polishjabłka, owoce, ocena sensoryczna
Keywords in Englishapples, fruits, sensory evaluation
Abstract in Polish Ocenę konsumencką jabłek przeprowadzono w Krakowie w 2010 oraz w 2012 roku. Owoce były poddane ocenie pod względem następujących cech: wielkość i kształt owocu, twardość miąższu, barwa skórki, zapach i smak owocu. W pierwszym roku, gdy oceniano dziesięć odmian jabłek stwierdzono istotne różnice między odmianami, przy czym wyróżniono grupę odmian wysoko ocenionych (‘Koksa Pomarańczowa’, ‘Sawa’, ‘Beforest’, ‘Fantazja’, ‘Cortland’ i ‘Gala Royal’) oraz niżej notowaną odmianę ‘Piękna z Boskoop’. W drugiej ocenie spośród kwalifikowanych ośmiu odmian jabłek najlepiej wypadły odmiany ‘Szampion’, ‘Gala’, ‘Rubinola’ i ‘Rubin’, na co się złożyły wysokie noty cząstkowe tych odmian. Konsumenci wysoko cenili twardość miąższu oraz smak tych odmian.
URL http://www.episteme-nauka.pl/pdf/EPISTEME_20_3.pdf
Internal identifierWBIO/2013/91
Languagepl polski
Score (nominal)5
Score sourcejournalList
Citation count*
Additional fields
OświadczeniaJan Błaszczyk, Monika Bieniasz, Beata Ochał.
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?