Jony chromu w ściekach i osadach dennych Podhala

Aleksandra Nowobilska-Luberda , Elwira Nowobilska , Stefan Satora

Abstract

The work concerns the pollutant chromium compounds derived from tanning in water and wastewater the Podhale area. The main center of Podhale tanning is the town and municipality of Nowy Targ. Located in this area are around a few hundred small tanneries. Often, tanning wastewater from these tanneries do not go to the sewage treatment plant in Nowy Targ, but are placed directly into sewers and surface water; as evidenced by studies showing the late autumn and winter pollution of chromium compounds in the upper Dunajec catchment. This is the period when production in tanning plants reaches its maximum. The Dunajec catchment in the river and the Czorsztyński Reservoir occurs from periodic accumulation of chromium in the bottom sediments.
Author Aleksandra Nowobilska-Luberda
Aleksandra Nowobilska-Luberda,,
-
, Elwira Nowobilska
Elwira Nowobilska,,
-
, Stefan Satora (FoEEaLS / DoSEaWM)
Stefan Satora,,
- Department of Sanitary Engineering and Water Management
Other language title versionsChromium ions in wastewater and bottom sediments in the Podhale area
Journal seriesActa Scientiarum Polonorum. Formatio Circumiectus, ISSN 1644-0765, (B 10 pkt)
Issue year2013
Vol12
No2
Pages73-82
Publication size in sheets0.5
Article number8
Keywords in Polishrzemiosło garbarskie, związki chromu, rzeka Dunajec, osad denny
Keywords in Englishtanning, chromium compounds, Dunajec river, bottom sediment
Abstract in PolishPraca dotyczy zanieczyszczeń wód i ścieków na terenie Podhala związkami chromu pochodzącego z rzemiosła garbarskiego. Głównym ośrodkiem podhalańskiego rzemiosła garbarskiego jest miasto i gmina Nowy Targ. Na tym terenie zlokalizowanych jest kilkaset zakładów kuśnierskich. Często zanieczyszczone ścieki garbarskie z tych zakładów nie trafiają do oczyszczalni ścieków w Nowym Targu, lecz są wprowadzane bezpośrednio do kanalizacji i wód powierzchniowych, o czym świadczą badania wykazujące zanieczyszczenie związkami chromu wód zlewni górnego Dunajca późną jesienią i zimą – w okresie, kiedy to produkcja w zakładach garbarskich osiąga maksimum. W zlewni Dunajca, zarówno w cieku, jak i w Zbiorniku Czorsztyńskim dochodzi wtedy do okresowej kumulacji chromu w osadach dennych.
Languagepl polski
File
Jony chromu w ściekach i osadach dennych Podhala 413,44 KB
Score (nominal)10
ScoreMinisterial score = 5.0, 09-08-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 09-08-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?