Analiza parametrów hydraulicznych w rejonie bystrza o zwiększonej szorstkości na rzece Porębiance w Gorcach

Karol Plesiński , Monika Janas , Artur Radecki-Pawlik

Abstract

At the present, in modern river training use rapid hydraulic structures (RHS’s). These RHS’s meet both technical and ecological aspects. These cause decrease the longitudinal of the channel, differentiate of the flow regime, reproduce the braiding pattern of channel end do not stop to migrate fish. It can be concluded that these buildings can successfully replace conventional water thresholds. They require constant monitoring in the field and a deeper analysis of hydrodynamic. So, in this paper, we made some hydraulic parameters within the RHS and upstream and downstream of the RHS in Porębianka stream in Gorce Mountain.
Author Karol Plesiński (FoEEaLS / DoHEaG)
Karol Plesiński,,
- Department of Hydraulic Engineering and Geotechnics
, Monika Janas (FoEEaLS / DoHEaG)
Monika Janas,,
- Department of Hydraulic Engineering and Geotechnics
, Artur Radecki-Pawlik (FoEEaLS / DoHEaG)
Artur Radecki-Pawlik,,
- Department of Hydraulic Engineering and Geotechnics
Other language title versionsAnalysis of hydraulic parameters in near rapid hydraulic structure (rhs) in Porębianka stream in Gorce mountains
Journal seriesActa Scientiarum Polonorum. Formatio Circumiectus, ISSN 1644-0765, (B 10 pkt)
Issue year2013
Vol12
No1
Pages101-114
Publication size in sheets0.65
Article number9
Keywords in Polishbystrze o zwiększonej szorstkości, potok górski, parametry hydrauliczne, naprężenia styczne, prędkość
Keywords in Englishrapid hydraulic structure (RHS), mountain stream, hydrodynamic parameters, shear stress, velocity
Abstract in PolishNową tendencją inżynierii rzecznej podczas regulacji cieków jest stosowanie korekcji stopniowej za pomocą bystrzy o zwiększonej szorstkości. Budowle te spełniają funkcje zarówno techniczne, jak i ekologiczne. Powodują zmniejszenie spadku podłużnego cieku, różnicują reżim i dynamikę przepływu, odtwarzają roztokowy układ koryta, nie stanowią przeszkody dla migracji ryb i makrobezkręgowców. Można więc stwierdzić, że budowle te z powodzeniem mogą zastąpić klasyczne stopnie wodne, które niekorzystnie wpływają na koryto cieku w zasięgu ich oddziaływania. Ponadto stanowią przeszkodę dla migracji ryb oraz niekorzystnie współgrają z krajobrazem. Pomimo coraz częstszego zastępowania klasycznych stopni wodnych bystrzami o zwiększonej szorstkości, wymagają one ciągłego monitorowania w terenie oraz głębszej analizy hydrodynamicznej. Stąd w niniejszej publikacji wykonano wspomnianą analizę w rejonie oddziaływania bystrza o zwiększonej szorstkości na rzece Porębiance w Gorcach.
URL http://www.acta.media.pl/pl/full/15/2013/000150201300012000010010100114.pdf
Internal identifierWIŚIG/2013/28
Languagepl polski
File
Analiza parametrów hydraulicznych w rejonie bystrza o zwiększonej szorstkości na rzece Porębiance w Gorcach 351,92 KB
Score (nominal)10
ScoreMinisterial score = 5.0, 26-07-2017, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 26-07-2017, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?