Non-technological innovations as development determinants for communities

Magdalena Gorzelany-Dziadkowiec , Julia Gorzelany-Plesińska

Abstract

The aim of this study is to identify the nature and importance of non-technological innovation, as well as indicate the way non-technological innovation affects the development of a community. The analysis will be conducted in the community of Pcim. The study will use interviews and a questionnaire with a five-point Likert scale. The article will attempt at creating a model with recommendations on how to use innovation management as a determinant for community development. Practical implications will include some proposals for community authorities regarding areas that should undergo significant transformations to ensure community development.
Author Magdalena Gorzelany-Dziadkowiec
Magdalena Gorzelany-Dziadkowiec,,
-
, Julia Gorzelany-Plesińska (FoEEaLS / DoSPaLA)
Julia Gorzelany-Plesińska,,
- Department of Spatial Planning and Landscape Architecture
Other language title versionsInnowacje nietechnologiczne jako determinanty rozwoju społeczności
Journal seriesEkonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, ISSN 0860-6846, (B 12 pkt)
Issue year2013
Vol9
No764
Pages41-50
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishzarządzanie gminą, innowacje, zarządzanie innowacyjne
Keywords in Englishdistrict management, innovations, innovation management
Abstract in PolishCelem niniejszego opracowania jest wskazanie istoty i znaczenia innowacji nietechnologicznych, jak również wskazanie jak innowacje nietechnologiczne wpływają na rozwój gminy. Analiza zostanie przeprowadzona w Gminie Pcim. Do badań zostanie wykorzystany wywiad oraz kwestionariusz z pięciostopniową skalą Likerta. W podsumowaniu badań zostanie podjęta próba stworzenia modelu z zaleceniami wykorzystania innowacyjnego zarządzania jako determinanty rozwoju gminy. Implikację praktyczną będą stanowiły zalecenia dla osób zarządzających gminą w zakresie obszarów, w których powinny być wprowadzone zmiany, aby zapewnić gminie rozwój.
Internal identifierWIŚIG/2013/245
Languageen angielski
Score (nominal)12
Score sourcejournalList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?