Inwentaryzacja dendrologiczna oraz gospodarka drzewostanem terenu zieleni przy pętli tramwajowej Fieldorfa-Nila w Częstochowie

Monika Winczek , Magdalena Nawrotek

Abstract

W dzisiejszych czasach presja urbanizacji przestrzenno – architektonicznej staje się coraz większa. Według prognoz w 2050 roku aż 70% populacji będzie mieszkało w miastach [OECD, 2012]. W związku z powyższym wartość zieleni rośnie i jest ona coraz bardziej doceniana przez mieszkańców. Tereny zieleni miejskiej, a w szczególności zieleń przyuliczna ma znaczenie nie tylko przyrodnicze, ale także zdrowotne, społeczne, edukacyjne, estetyczne oraz ekonomiczne i techniczne. Chroni mieszkańców miast między innymi przed: upałem, hałasem, kurzem czy spalinami, ponadto poprawia mikroklimat, gromadzi wodę i tworzy przestrzenie aktywizujące oraz podnosi walory estetyczne przestrzeni [Szulc, 2013]. Aby w sposób zrównoważony kształtować przestrzeń należy zachować równowagę pomiędzy zabudową, a terenami biologicznie czynnymi. Dlatego proces projektowy powinien być poprzedzony dokładnymi analizami stanu istniejącego. Wśród szeregu opracowań studialnych niezbędnych do sporządzenia projektu zagospodarowania terenu ważna rolę odgrywa analiza istniejącej zieleni. W skład takiego opracowania wchodzi inwentaryzacja dendrologiczna istniejących drzew i krzewów oraz gospodarka drzewostanem. W niniejszym artykule przedstawiono analizę istniejącej dendroflory na terenie zieleni przy pętli tramwajowej Fieldorfa-Nila w Częstochowie. Praca została podzielona na cztery części: w pierwszej części omówiono materiał badań (przedstawiono lokalizację oraz stan istniejący terenu badań), w drugiej wskazano metody użyte w pracy, w trzeciej przedstawiono wyciągnięte z analizy wnioski, a w czwartej podsumowano uzyskane wyniki badań.
Author Monika Winczek (FoF / IoFRM)
Monika Winczek,,
- Institute of Forest Resources Management
, Magdalena Nawrotek (FoBaH / DoDaLA)
Magdalena Nawrotek,,
- Department of Dendrology and Landscape Architecture
Pages397-408
Publication size in sheets0.55
Book Bogusz Małgorzata, Wojcieszak Monika, Rachwał Piotr (eds.): Poszerzamy horyzonty : Monografia, Tom 16, vol. 16, 2019, Mateusz Weiland Network Solutions, ISBN 978-83-63216-23-8, 552 p.
Keywords in Polishinwentaryzacja dendrologiczna, gospodarka drzewostanem, zieleń przyuliczna, analiza stanu istniejącego, zieleń w mieście
Languagepl polski
Score (nominal)5
Score sourcepublisherList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?