Variability of enzymatic activity in forest Cambisols and Brunic Arenosols of Polish lowland areas

Ewa Błońska , Jarosław Lasota , Kazimierz Januszek

Abstract

The aim of this study was to determine the enzymatic activity (dehydrogenase and urease) in trophically diverse Brunic Arenosols and Cambisols. Efforts to establish the relationship between enzymatic activity and physico-chemical of Brunic Arenosols and Cambisols were attempted. Another aim was to determine the effect of vegetation on the properties of soil surface levels. The study was conducted on 94 plots located in nature reserves and national parks in the Polish lowland area.
Author Ewa Błońska (FoF / DoFSS)
Ewa Błońska,,
- Department of Forest Soil Science
, Jarosław Lasota (FoF / DoFSS)
Jarosław Lasota,,
- Department of Forest Soil Science
, Kazimierz Januszek (FoF / DoFSS)
Kazimierz Januszek,,
- Department of Forest Soil Science
Other language title versionsZróżnicowanie aktywności enzymatycznej leśnych gleb brunatnych i rdzawych na obszarach nizinnych Polski
Journal seriesSoil Science Annual, ISSN 2300-4967, e-ISSN 2300-4975, (B 14 pkt)
Issue year2013
Vol64
No2
Pages54-59
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishaktywność dehydrogenaz i ureazy, leśne gleby brunatne i rdzawe
Keywords in Englishdehydrogenase and urease activities, forest Cambisols and Brunic Arenosols
ASJC Classification1111 Soil Science
Abstract in PolishCelem pracy by³o oznaczenie aktywności enzymatycznej (dehydrogenaz i ureazy) w zróżnicowanych troficznie glebach rdzawych i brunatnych. Starano się ustalić zależności pomiędzy aktywnością enzymatyczną a właściwościami fizykochemicznymi w poszczególnych podtypach gleb rdzawych i brunatnych. Kolejnym celem było określenie wpływu szaty roślinnej na właściwości powierzchniowych poziomów gleb. Badania przeprowadzono na 94 powierzchniach, zlokalizowanych w rezerwatach przyrody i parkach narodowych obszaru nizinnego Polski.
DOIDOI:10.2478/ssa-2013-0010
URL https://www.degruyter.com/downloadpdf/j/ssa.2013.64.issue-2/ssa-2013-0010/ssa-2013-0010.pdf
Internal identifierWL/P/8/2013; WL/3/3
Languageen angielski
Score (nominal)14
Score sourcejournalList
Citation count*3 (2016-05-13)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?