Wpływ wybranych czynników na wartość indeksu mechanicznych uszkodzeń bulw ziemniaka przeznaczonego do przetwórstwa spożywczego

Barbara Krzysztofik , Krzysztof Sułkowski

Abstract

The aim the of this study was to demonstrate the effect of the temperature during the collection and loading to the storage, time of day and phase in the technological flow on the mechanical damage index value. The study was conducted in two consecutive years for 22 varieties of potatoes. Potatoes were harvested in the periods: 11.09–23.10.2010 and 22.08–19.10.2011 (a period from 22.08 to 23.10 was divided into seven periods with 10 days interval). The collection took place during the whole day, divided into 12 two-hour time slots and on the set during the day (from 8.00 to 20.00 hours) and night. The temperature at harvest ranged from 4 to 27°C. Scope of work included examination of the extent of damage at different stages of potato harvesting and loading (5 points: separating belt of the harvester, trailer, trash chute, separating belt of the sorter, pile or box pallet) in a single-stage harvest technology with the use of the combine GRIMME SE — 170...
Author Barbara Krzysztofik (FoPaPE / IoMEEaPP)
Barbara Krzysztofik,,
- Institute of Machinery Exploitation, Ergonomics and Production Processes
, Krzysztof Sułkowski
Krzysztof Sułkowski,,
-
Other language title versionsEffect of selected factors on the value of mechanical damage index of potato tubers destined for food processing
Journal seriesBiuletyn Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin, ISSN 0373-7837, (B 6 pkt)
Issue year2012
No266
Pages235-243
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishindeks uszkodzeń, przechowalnia, transport, zbiór, ziemniak
Keywords in Englishan index of damage, harvest, potato storage, transport
Abstract in PolishCelem pracy było wykazanie wpływu temperatury podczas zbioru i załadunku do przechowalni, pory dnia, miejsca w ciągu technologicznym na wartość indeksu uszkodzeń bulw. Badania prowadzono przez dwa kolejne lata, dla 22 odmian ziemniaka. Zbioru ziemniaków dokonywano w terminie 11.09–23.10.2010 oraz 22.08–19.10.2011 (termin od 22.08 do 23.10 podzielono na 7 okresów w odstępie dekadowym). Zbiór odbywał się w czasie całej doby, którą podzielono na 12 dwugodzinnych przedziałów czasowych oraz na zbiór w ciągu dnia (od godziny 8,00 do 20,00) i nocy.
URL https://www.infona.pl/resource/bwmeta1.element.agro-b69740b7-d739-4522-8544-d012ffc8a6dd
Internal identifierWIPiE/2012/4
Languagepl polski
Score (nominal)4
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?