Racjonalne użytkowanie oraz ochrona gruntów rolnych w Polsce i na Ukrainie

Krzysztof Gawroński , Roman Kuryltsiv , Józef Hernik

Abstract

The aim of this article is to present the basic rules of protection and rational usage of lands in Poland and Ukraine, and to point out the differences and similarities in this issue. In the summary concerning this problem the authors said, that the average quality of agricultural lands varies in both countries. When we take into consideration the soil quality, in Ukraine the soil is much better than in Poland. Besides, the agrarian structure is different in both countries. In Ukraine there is a large number of big farms with big farmlands, often used as crop fields. In the Polish structure of farmlands most of the farms are private (individual). This difference has an impact on the strategy of environmental protection and land usage there. In Ukraine the protection is based on large farmlands, their proper shape and area, the level of tillage, to avoid the danger of soil erosion. In Poland the most important is protecting the best lands, according to their quality. In authors’ opinion, the issues presented in the article can be a basis for the experience exchange and teaching, treating the rules of protection and economic usage of lands of their neighbor, as the source of inspiration and innovation.
Author Krzysztof Gawroński (FoEEaLS / DoSPaLA)
Krzysztof Gawroński,,
- Department of Spatial Planning and Landscape Architecture
, Roman Kuryltsiv
Roman Kuryltsiv,,
-
, Józef Hernik (FoEEaLS / DoSPaLA)
Józef Hernik,,
- Department of Spatial Planning and Landscape Architecture
Other language title versionsRational usage and protection of farmlands in Poland and Ukraine
Journal seriesInfrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich - Infrastructure and Ecology of Rural Areas, ISSN 1732-5587, (B 10 pkt)
Issue year2013
Vol3
No3
Pages17-30
Publication size in sheets0.65
Keywords in Polishochrona gruntów, racjonalne użytkowanie gruntów, Polska, Ukraina
Keywords in Englishlands protection, rational land usage, Poland, Ukraine
Abstract in PolishCelem niniejszego artykułu jest przestawienie podstawowych zasad ochrony i racjonalnego gospodarowania gruntami w Polsce i na Ukrainie, a także wskazanie różnic i podobieństw w tym względzie. w konkluzji przeprowadzonych rozważań autorzy stwierdzili, że przeciętna jakość rolniczej przestrzeni produkcyjnej jest różna w obu krajach. Na Ukrainie gleby pod względem jakości są zdecydowanie lepsze niż w Polsce. Ponadto inna jest struktura agrarna gruntów w obu krajach. Na Ukrainie dominują gospodarstwa duże o dużych polach uprawnych, często użytkowanych jako grunty orne. w strukturze agrarnej rolnictwa w Polsce dominuje sektor prywatny (indywidualny). Ta różnica w strukturze agrarnej rolnictwa w obu krajach powoduje inne przesunięcie akcentów w odniesieniu do ochrony i racjonalnego użytkowania gruntów. Na Ukrainie ochrona koncentruje się na dużych areałach gruntowych, ich właściwej powierzchni i kształcie, stopniu ich zaorania, aby zmniejszyć niekorzystne skutki erozji gleb. w Polsce z kolei należy bezwzględnie chronić grunty najlepsze. Zdaniem autorów przedstawione w artykule zagadnienia stanowić mogą podstawę do wymiany doświadczeń i wzajemnej edukacji, traktując zasady ochrony i racjonalnego gospodarowania gruntami swojego sąsiada, jako źródło inspiracji i innowacji.
URL http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.agro-3036c887-b6c0-4fda-bdf6-ce5902ff9a38/c/0217.pdf
Internal identifierWIŚIG/2013/208
Languagepl polski
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
Citation count*7 (2020-05-29)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?