Wpływ promieniowania mikrofalowego na ciemnienie miąższu bulw ziemniaka

Tomasz Jakubowski , Paulina Wrona

Abstract

Celem pracy było określenie wpływu mikrofal na ciemnienie surowego miąższu bulw ziemniaka. Badaniami objęto 6 bardzo wczesnych odmian ziemniaka (Arielle, Denar, Felka Bona, Lord, Rosara i Velox), które przechowywano przez okres 7 miesięcy. Do napromieniania bulw ziemniaka wykorzystano generator wytwarzający mikrofale o częstotliwości 2,45 GHz. Ocenę stopnia ciemnienia miąższu wykonano według 9-stopniowej skali duńskiej. Uzyskane wyniki badań nie potwierdzają tego, że mikrofale istotnie wpływały na proces ciemnienia surowego miąższu bulw ziemniaka.
Author Tomasz Jakubowski (FoPaPE / IoMEEaPP)
Tomasz Jakubowski,,
- Institute of Machinery Exploitation, Ergonomics and Production Processes
, Paulina Wrona (FoPaPE / IoMEEaPP)
Paulina Wrona,,
- Institute of Machinery Exploitation, Ergonomics and Production Processes
Journal seriesActa Scientiarum Polonorum Technica Agraria, ISSN 1644-0684, (B 2 pkt)
Issue year2012
Vol11
No3-4
Pages55-63
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishziemniak, bulwa, ciemnienie, mikrofale
URL http://www.acta.media.pl/pl/main.php?s=6&no=374&p=21&id=3377&lang=pl
Languagepl polski
Score (nominal)2
Score sourcejournalList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?