Porównanie wybranych parametrów fizycznych gleby w tradycyjnej i uproszczonej uprawie pszenicy ozimej

Andrzej Joniec

Abstract

A field experiment was conducted in 2010–2012, at the agricultural experimental station of Agriculture University in Krakow. The aim of the study was to assess the effect of two soil tillage systems on selected soil physical properties. The experiment was established on the typical brown soil. The compared tillage systems were: ploughing – a traditional cultivation and ploughles – a reduced tillage system. Reduced tillage system affected significantly soil moisture, capillary porosity and soil compaction of the soil. Bulk density of the soil was not modified by tillage system.
Author Andrzej Joniec (FoAE / DoAaAE)
Andrzej Joniec,,
- Department of Agrotechnology and Agricultural Ecology
Other language title versionsFormation of selected soil physical properties under the influence of cultivation system of winter wheat
Journal seriesEPISTEME: Czasopismo Naukowo-Kulturalne, ISSN 1895-4421, (B 5 pkt)
Issue year2013
Vol1
No18
Pages161-167
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishpszenica ozima, systemy uprawy roli, właściwości fizyczne gleby
Keywords in Englishwinter wheat, tillage system, physical properties of soil
Abstract in PolishBadania nad wybranymi właściwościami fizycznymi gleby prowadzono w latach 2010–2012 w Stacji Doświadczalnej Katedry Agrotechniki i Ekologii Rolniczej w Krakowie – Mydlnikach. Na glebie brunatnej właściwej w dwóch systemach uprawy roli – płużnym i bezpłużnym uprawiano pszenicę ozimą. Uproszczenia uprawy obejmowały zastąpienie pługa kultywatorem podorywkowym w uprawie pożniwnej i przedsiewnej pod pszenicę ozimą. W fazie dojrzałości woskowej ziarna metodą Kopecky’ego pobierano glebę do głębokości 30 cm, w której oznaczono gęstość objętościową, wilgotność względną oraz kapilarną pojemność wodną. Po zbiorze pszenicy za pomocą sondy Penetrologger P1.52 firmy Eijkelkamp zbadano opór penetracji gleby w warstwach, co 1 cm do głębokości 30 cm. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że uproszczenia w uprawie wpłynęły na wzrost wilgotności gleby, pomimo mniejszej kapilarnej pojemności wodnej gleby. Zastąpienie pługa kultywatorem podorywkowym spowodowało wzrost zwięzłości gleby w badanym profilu gleby.
URL http://episteme-nauka.pl/pdf/EPISTEME_18_1.pdf
Internal identifierWRE/2013/17
Languagepl polski
Score (nominal)5
Score sourcejournalList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?