Zastosowanie geomorfoklimatycznego chwilowego hydrogramu jednostkowego Clarka do symulacji wezbrań opadowych

Andrzej Wałęga , Agnieszka Cupak

Abstract

The aim of the paper was to evaluate the possibility of use a geomorfoclimatics instantaneous unit hydrograph based on Clark’s model GcIUH-Clark for simulation of runoff. Results got from the model were compared with classical Clark’s instantaneous unit hydrograph IUH Clark. The analysis were made for two rainfall-runoff episodes which were recorded in Godowa gauging station on Stobnica river. All simulations were made with use of HEC-HMS 3.4 application. The analysis showed usefulness of GcIUH Clark’s model for simulation of runoff, but better results were got from classic IUH Clark’s model. Because of the fact that GcIUH-Clark parameters of catchment depend on geomorfoclimatics characteristics, this model could be used for flood simulation in uncontrolled catchments.
Author Andrzej Wałęga (FoEEaLS / DoSEaWM)
Andrzej Wałęga,,
- Department of Sanitary Engineering and Water Management
, Agnieszka Cupak (FoEEaLS / DoSEaWM)
Agnieszka Cupak,,
- Department of Sanitary Engineering and Water Management
Other language title versionsUse of Clark’s geomorfoclimatics instantaneous unit hydrograph for simulation of runoff
Journal seriesActa Scientiarum Polonorum. Formatio Circumiectus, ISSN 1644-0765, (B 4 pkt)
Issue year2012
Vol11
No3
Pages69-78
Publication size in sheets0.5
Article number8
Keywords in Polishchwilowy hydrogram jednostkowy IUH Clarka, geomorfoklimatyczny chwilowy hydrogram jednostkowy GcIUH-Clark, efektywność modeli, symulacja
Keywords in EnglishClark instantaneous unit hydrograph IUH, Clark geomorfoclimatics unit hydrograph GcIUH, model efficiency, simulation
Abstract in PolishCelem artykułu jest ocena możliwości zastosowania geomorfiklimatycznego chwilowego hydrogramu jednostkowego opartego na modelu GcIUH-Clark do symulacji wezbrań opadowych. Wyniki uzyskane ze wspomnianego modelu zostały porównane z klasycznym modelem chwilowego hydrogramu jednostkowego Clarka IUH Clark. Analizę przeprowadzono dla dwóch epizodów typu opad–odpływ zanotowanych w przekroju wodowskazowym Godowa na rzece Stobnica. Wszystkie symulacje zostały wykonane w programie HEC-HMS 3.4. Analizy wykazały przydatność modelu GcIUH-Clark do symulacji wezbrań opadowych, aczkolwiek nieco lepszą ocenę uzyskał klasyczny model IUH Clarka. Ze względu na to, że parametry GcIUH-Clark zależą od charakterystyk geomorfoklimatycznych zlewni, model ten może być stosowany do symulacji wezbrań w zlewniach niekontrolowanych.
Languagepl polski
File
Zastosowanie geomorfoklimatycznego chwilowego hydrogramu jednostkowego Clarka do symulacji wezbrań opadowych 352,31 KB
Score (nominal)4
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?