Zastosowanie geomorfoklimatycznego chwilowego hydrogramu jednostkowego Clarka do symulacji wezbrań opadowych

Andrzej Wałęga , Agnieszka Cupak

Abstract

The aim of the paper was to evaluate the possibility of use a geomorfoclimatics instantaneous unit hydrograph based on Clark’s model GcIUH-Clark for simulation of runoff. Results got from the model were compared with classical Clark’s instantaneous unit hydrograph IUH Clark. The analysis were made for two rainfall-runoff episodes which were recorded in Godowa gauging station on Stobnica river. All simulations were made with use of HEC-HMS 3.4 application. The analysis showed usefulness of GcIUH Clark’s model for simulation of runoff, but better results were got from classic IUH Clark’s model. Because of the fact that GcIUH-Clark parameters of catchment depend on geomorfoclimatics characteristics, this model could be used for flood simulation in uncontrolled catchments.
Autor Andrzej Wałęga (IŚiG / IŚiG-KISiGW)
Andrzej Wałęga
- Katedra Inżynierii Sanitarnej i Gospodarki Wodnej
, Agnieszka Cupak (IŚiG / IŚiG-KISiGW)
Agnieszka Cupak
- Katedra Inżynierii Sanitarnej i Gospodarki Wodnej
Inne wersje tytułuUse of Clark’s geomorfoclimatics instantaneous unit hydrograph for simulation of runoff
Tytuł czasopisma/seriiActa Scientiarum Polonorum. Formatio Circumiectus, ISSN 1644-0765, (B 4 pkt)
Rok wydania2012
Tom11
Nr3
Paginacja69-78
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0.5
Numer artykułu8
Słowa kluczowe w języku polskimchwilowy hydrogram jednostkowy IUH Clarka, geomorfoklimatyczny chwilowy hydrogram jednostkowy GcIUH-Clark, efektywność modeli, symulacja
Słowa kluczowe w języku angielskimClark instantaneous unit hydrograph IUH, Clark geomorfoclimatics unit hydrograph GcIUH, model efficiency, simulation
Streszczenie w języku polskimCelem artykułu jest ocena możliwości zastosowania geomorfiklimatycznego chwilowego hydrogramu jednostkowego opartego na modelu GcIUH-Clark do symulacji wezbrań opadowych. Wyniki uzyskane ze wspomnianego modelu zostały porównane z klasycznym modelem chwilowego hydrogramu jednostkowego Clarka IUH Clark. Analizę przeprowadzono dla dwóch epizodów typu opad–odpływ zanotowanych w przekroju wodowskazowym Godowa na rzece Stobnica. Wszystkie symulacje zostały wykonane w programie HEC-HMS 3.4. Analizy wykazały przydatność modelu GcIUH-Clark do symulacji wezbrań opadowych, aczkolwiek nieco lepszą ocenę uzyskał klasyczny model IUH Clarka. Ze względu na to, że parametry GcIUH-Clark zależą od charakterystyk geomorfoklimatycznych zlewni, model ten może być stosowany do symulacji wezbrań w zlewniach niekontrolowanych.
Językpl polski
Plik
Zastosowanie geomorfoklimatycznego chwilowego hydrogramu jednostkowego Clarka do symulacji wezbrań opadowych 352,31 KB
Punktacja (całkowita)4
Liczba cytowań*
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?