Analiza zmian składu chemicznego oleju z orzechów włoskich tłoczonego na zimno w trakcie przechowywania w różnych temperaturach

Joanna Banaś

Abstract

Cold pressed walnut oil was stored at 2 ± 1°C, 20 ± 1°C and 40 ± 1°C for 8 weeks in the absence of light. Every2 weeks, the range of fat changes caused by its hydrolysis (acid value) and oxidn. (peroxide value, anisidine value, thiobarbituric acid reactive substances) was detd. The total oxidn. index was also calcd. as a measure of total lipid oxidn. The oil samples stored at 2°C showed small range of changes of their properties. The oil samples stored at 20°C were substantially changed by hydrolytic and oxidative reactions. At 40°C, an acceleration of oxidn. and a malondi aldehyde formation were obsd.
Author Joanna Banaś (FoFT / DoRaFC)
Joanna Banaś,,
- Department of Refrigeration and Food Concentrates
Other language title versionsAnalysis of the chemical composition changes in cold-pressed walnut oil during storage at various temperatures
Journal seriesPrzemysł Chemiczny, ISSN 0033-2496, (N/A 40 pkt)
Issue year2019
No12
Pages1978-1982
Publication size in sheets98.9
ASJC Classification1500 General Chemical Engineering; 1600 General Chemistry
Abstract in PolishTłoczony na zimno olej z orzechów włoskich, przechowywano w 2 ± 1°C, 20 ± 1°C i 40 ± 1°C przez 8 tygodni bez dostępu światła. Co dwa tygodnie określano zmiany składu chemicznego spowodowane hydrolizą (liczba kwasowa) i utlenianiem (liczba nadtlenkowa, anizydynowa, TBARS) tłuszczów. Obliczano także wskaźnik TOTOX jako miarę całkowitego utlenienia lipidów. Stwierdzono, że próbki przechowywane w 2°C wykazywały niewielkie zmiany analizowanych parametrów fizykochemicznych. Próbki oleju przechowywane w 20°C różniły się istotnie od pozostałych, a zakres obserwowanych zmian hydrolitycznych i oksydacyjnych był znaczny. W temp. 40°C nastąpiło przyspieszenie reakcji utleniania, które prowadziło do powstawania dialdehydu malonowego. Analiza zarejestrowanych widm fluorymetrycznych pomogła w bardziej szczegółowym wyjaśnieniu obserwowanych zmian w badanych próbkach wywołanych temperaturą.
DOIDOI:10.15199/62.2019.12.21
Languagepl polski
Score (nominal)40
Score sourcejournalList
Publication indicators Scopus SNIP (Source Normalised Impact per Paper): 2016 = 0.203; WoS Impact Factor: 2018 = 0.428 (2) - 2018=0.379 (5)
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?