Comparison of the effectiveness of applications of mineral fertilisers and digestate from a biogas station on yields, content of dry matter and micronutrients in the aboveground biomass of maize (Zea mays L.)

Tomáš Lošák , Tatiana Verónica Faria Goncalves , Ludmila Musilová , Andrea Zatloukalová , Jiří Fryč , Tomáš Vitěz , Monika Vítězová , Petr Škarpa , Jaroslav Hlušek , Jan Mareček , Barbara Wiśniowska-Kielian , Peter Kováčik

Abstract

In a one-year vegetation pot experiment we compared the effect of digestate from a biogas station and mineral fertilisers on yields of the total aboveground biomass and content of selected microelements: zinc (Zn), manganese (Mn), copper (Cu), iron (Fe) of silage maize, ‘Atletico’ variety. Five treatments were used in the trial: 1) untreated control, 2) urea, 3) digestate during vegetation, 4) urea, triple superphosphate, KCl, MgSO4, 5) digestate before sowing. The nitrogen (N) rate was the same in treatments 2–5, 3.0 g N to pot. In treatment 4 the phosphorus (P), potassium (K) and magnesium (Mg) rates corresponded to those supplied in the digestate treatments (3 and 5). The dry matter weight of the total aboveground biomass of one harvested plant (g) in treatments 1–5 was respectively as follows: 8.9 a; 27.1 c; 22.6 b; 33.0 d; 26.4 c (different letters indicate significant differences among treatments). The dry matter content of the aboveground biomass (%) for the respective treatments was as follows: 23.8 b; 24.7 b; 22.8 a; 22.7 a; 24.1 b. The content of micronutrients in the aboveground biomass fluctuated irregularly; however it was higher in all the fertilised treatments than in the control. It is true that the digestate (based on the date of application) yields were lower than the mineral fertiliser NPKMg (4) treatment; nonetheless applying digestates saves financial costs for the purchase of mineral fertilisers.
Author Tomáš Lošák
Tomáš Lošák,,
-
, Tatiana Verónica Faria Goncalves
Tatiana Verónica Faria Goncalves,,
-
, Ludmila Musilová
Ludmila Musilová,,
-
, Andrea Zatloukalová
Andrea Zatloukalová,,
-
, Jiří Fryč
Jiří Fryč,,
-
, Tomáš Vitěz
Tomáš Vitěz,,
-
, Monika Vítězová
Monika Vítězová,,
-
, Petr Škarpa
Petr Škarpa,,
-
, Jaroslav Hlušek
Jaroslav Hlušek,,
-
, Jan Mareček
Jan Mareček,,
-
et al.`
Other language title versionsPorównanie efektywności stosowania nawozów mineralnych i digestatu z biogazowni na plony oraz zawartość suchej masy i mikroskładników w nadziemnej biomasie kukurydzy (Zengea mays l.)
Journal seriesZeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu -Rolnictwo, ISSN 1897-2098, (B 9 pkt)
Issue year2013
Vol106
No595
Pages59-68
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishdigestat, mocznik, nawozy mineralne, kukurydza, plony, mikroskładniki
Keywords in Englishdigestate, urea, mineral fertilisers, maize, yields, micronutrients
Abstract in PolishW jednorocznym wazonowym doświadczeniu wegetacyjnym porównano wpływ digestatu z biogazowni i nawozów mineralnych na plony całkowitej nadziemnej biomasy oraz zawartość wybranych mikroelementów: cynku (Zn), manganu (Mn), miedzi (Cu) i żelaza (Fe) w kukurydzy kiszonkowej, odmiany ‘Atletico’. Doświadczenie obejmowało pięć obiektów: 1) kontrola bez nawożenia, 2) mocznik, 3) digestat w okresie wegetacji, 4) mocznik, superfosfat potrójny, KCl, MgSO4, 5) digestat przed siewem. Dawka azotu (N) w obiektach 2–5 była taka sama i wynosiła 3,0 g N na wazon. W obiekcie 4 dawki fosforu (P), potasu (K) i magnezu (Mg) korespondowały z tymi stosowanymi w obiektach, w których wykorzystywano digestat (3 i 5). Plon suchej masy całkowitej zebranej z nadziemnej biomasy jednej rośliny (g) w obiektach 1–5 wynosił odpowiednio: 8,9; 27,1; 22,6; 33,0; 26,4. Zawartość suchej masy (%) w nadziemnej biomasie kukurydzy z poszczególnych obiektów wynosiła odpowiednio: 23,8; 24,7; 22,8; 22,7; 24,1. Zawartość mikroskładników w nadziemnej biomasie zmieniała się nieregularnie; jednak była większa w kukurydzy z obiektów nawożonych w porównaniu z obiektem kontrolnym. Co prawda, z obiektów nawożonych w różnym terminie digestatem uzyskano niższe plony niż po zastosowaniu nawozu mineralnego NPKMg (4), niemniej wykazano, że użycie digestatu ogranicza koszty zakupu nawozów mineralnych.
URL http://zeszyty.wpt.up.wroc.pl/images/Zeszyty_2013/z595-2013.pdf
Internal identifierWRE/2014/75
Languageen angielski
Score (nominal)9
Score sourcejournalList
Citation count*
Additional fields
FinansowanieCzechy- No. TP 9/2011, No. MSM6215648905 "Biological and technological aspects of sustainability of controlled ecosystems and their adaptability to climate change"
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?