The plant production size and work inputs in ecological farms in south Poland

Dariusz Kwaśniewski , Maciej Kuboń , Urszula Malaga-Toboła

Abstract

The objective of the paper was to carry out an assessment of the plant production size in the aspect of the incurred work inputs on this production in ecological farms. The scope of the paper covered research carried out in 50 ecological farms with certificate, located in the Southern Poland. The yield in the researched farms was considerably lower than plant yield obtained in conventional farms. Average yield for grains was 3.0 t·ha-1, for root crops it was only 15.7 t·ha-1 and for vegetables 17.6 t·ha-1.In the investigated farms the plant production size was at the average level of 30.8 GU·ha-1. Whereas, the level of work inputs incurred on this production is respectively 30.8 man-hour·ha-1 of grains, 206.1 man-hour·ha-1of root crops (potatoes) and 49.7 man-hour·ha-1of vegetables.
Author Dariusz Kwaśniewski (FoPaPE / IoAEaI)
Dariusz Kwaśniewski,,
- Institute of Agricultural Engineering and Informatics
, Maciej Kuboń (FoPaPE / IoAEaI)
Maciej Kuboń,,
- Institute of Agricultural Engineering and Informatics
, Urszula Malaga-Toboła (FoPaPE / IoAEaI)
Urszula Malaga-Toboła,,
- Institute of Agricultural Engineering and Informatics
Other language title versionsWielkość produkcji roślinnej a nakłady pracy w gospodarstwach ekologicznych w Polsce południowej
Journal seriesJournal of Research and Applications in Agricultural Engineering, [Prace Przemysłowego Instytutu Maszyn Rolniczych], ISSN 1642-686X, (B 12 pkt)
Issue year2013
Vol58
No4
Pages44-48
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishgospodarstwo ekologiczne, nakłady pracy, produkcja roślinna, plony
Keywords in Englishecological farm, work inputs, plant production, yield
Abstract in PolishCelem badań była ocena wielkości produkcji roślinnej w aspekcie ponoszonych nakładów pracy na tę produkcję w gospodarstwach ekologicznych. Badania przeprowadzono w 50 gospodarstwach ekologicznych z certyfikatem, położonych na terenie Polski Południowej. Wysokość plonów w badanych gospodarstwach była zdecydowanie niższa w porównaniu z plonami roślin uzyskiwanymi w gospodarstwach konwencjonalnych. Średnie plony dla zbóż to 3,0 t·ha-1, dla roślin okopowych to tylko 15,7 t·ha-1, a dla warzyw 17,6 t·ha-1. W badanych gospodarstwach wielkość produkcji roślinnej była średnio na poziomie 30,8 JZ·ha-1. Natomiast poziom nakładów pracy ponoszonych na tę produkcję to odpowiednio: 30,8 rbh·ha-1 zbóż, 206,1 rbha·ha-1 roślin okopowych (ziemniaki) i 495,7 rbha·ha-1 warzyw.
URL http://www.pimr.poznan.pl/biul/2013_4_9KK.pdf
Internal identifierWIPiE/2013/85
Languagepl polski
Score (nominal)12
Score sourcejournalList
Citation count*2 (2016-07-06)
Additional fields
FinansowaniePraca wykonana w ramach projektu badawczego rozwojowego nr NR12 016510, finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?