Poziom natężenia hałasu w otoczeniu pojazdów komunikacji zbiorowej

Karolina Trzyniec

Abstract

The article discusses the problem of excessive noise levels In the city. Especially, this concerns Communications noise, chich is caused by public transport, such as: trans, buses and trams. The level of noise emitted by these vehicles was analyzed, ta king into account different hours and the measured values were compared with the limit values set In the normative documents (the Regulation of the Minister of the Environment of June, 14, 2017).
Author Karolina Trzyniec (FoPaPE / IoMEEaPP)
Karolina Trzyniec,,
- Institute of Machinery Exploitation, Ergonomics and Production Processes
Other language title versionsThe level of noise In the surroundings of public transport vehicles
Journal seriesAutobusy. Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, ISSN 1509-5878, (0 pkt)
Issue year2019
Vol227
No1-2
Pages128-131
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishhałas, komunikacja zbiorowa, natężenie hałasu, poziom hałasu
Keywords in Englishnoise, public transport, noise intensity, noise level
Abstract in PolishW artykule omówiony został problem wysokiego natężenia hałasu na terenach miasta. Szczególnie, dotyczy to hałasu komunikacyjne-go, którego źródłem są środki komunikacji zbiorowej, takie jak: pociągi, autobusy oraz tramwaje. Dokonano analizy poziomu natężenia hałasu emitowanego przez te pojazdy z uwzględnieniem różnych godzin oraz porównano zmierzone wartości z wartościami granicznymi wytyczonymi w dokumencie normatywnym(tj. Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 roku).
DOIDOI:10.24136/atest.2019.021
URL http://www.ceref.pl/index.php/Autobusy/article/view/800/653
Internal identifierWIPiE/2019/16
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa (CC-BY); after publication
Score (nominal)5
Score sourcejournalList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?