Zmiany w awifaunie lęgowej Cmentarza Rakowickiego w Krakowie w okresie ostatnich 40 lat

Mateusz Albrycht , Michał Ciach

Abstract

The highest species’ diversity occurs at the intermediate level of urbanization, and urban green areas greatly influence bird species composition and abundance. The aim of this study was to compare the breeding bird community of the Rakowice Cemetery in Kraków (south Poland), at present and in 1974. After nearly four decades breeding bird density decreased from 57.9 pairs/10 ha to 48.4 pairs/10 ha. However, nine species associated with farmland disappeared, while five forest species appeared instead. Wood Pigeon Columba palumbus, Fieldfare Turdus pilaris, Robin Erithacus rubecula, Chaffinch Fringilla coelebs, Starling Sturnus vulgaris, Blue Tit Cyanistes caeruleus, and Nuthatch Sitta europaea increased in numbers most significantly. A disappearance or a considerable decline of House Sparrow Passer domesticus, Tree Sparrow Passer montanus, Serin Serinus serinus, Greenfinch Chloris chloris and Icterine Warbler Hippolais icterina was noted. The changes of birds abundance were presumably caused by the growth of trees height and age and increasing number of tree hollows. The decline of several species, on the other hand, was most likely caused by the decreasing amount of areas covered with lawns, the reduction of shrub coverage, modernization of the cemetery chapel, and the progressive urbanization of the cemetery surroundings, which leads to the isolation from rural areas.
Author Mateusz Albrycht (FoF / L-IBL)
Mateusz Albrycht,,
- Institute of Forest Biodiversity
, Michał Ciach (FoF / L-IBL)
Michał Ciach,,
- Institute of Forest Biodiversity
Other language title versionsChanges in the breeding avifauna of the Rakowice Cemeteryin Kraków over last 40 years
Journal seriesOrnis Polonica, ISSN 2081-9706, (B 8 pkt)
Issue year2013
Vol54
Pages247-256
Keywords in Polishawifauna lęgowa, środowiska zurbanizowane, urbanizacja, cmentarze, zieleń miejska
Keywords in Englishbreeding bird community, urbanized environments, urbanization, cemeteries, urban greeneries
Abstract in PolishNajwiększa różnorodność gatunkowa ptaków zwykle obserwowana jest przy umiarkowanym stopniu urbanizacji terenu, a obecność zieleni miejskiej ma silny wpływ na skład gatunkowy i liczebność awifauny. Celem pracy było określenie składu jakościowego i ilościowego awifauny lęgowej Cmentarza Rakowickiego w Krakowie oraz jej porównanie z wynikami z roku 1974. Po upływie blisko czterechdekad zagęszczenie ptaków lęgowychzmniejszyło się z 57,9 par/10 ha do 48,4 par/10 ha. Z zespołu ubyło 9 gatunków związanych z terenami rolniczymi, natomiast przybyło 5 gatunków związanychze środowiskiem leśnym. Gatunkami, którychliczebność wzrosła najbardziej były grzywacz Columba palumbus, kwiczoł Turdus pilaris, rudzik Erithacus rubecula, zięba Fringilla coelebs, szpak Sturnus vulgaris, modraszka Cyanistes caeruleus oraz kowalik Sitta europaea. Spadek liczebności lub ustąpienie zanotowano u gatunków uznawanychza urbanizujące się: wróbla Passer domesticus, mazurka Passer montanus, kulczyka Serinus serinus, dzwońca Chloris chloris oraz zaganiacza Hippolais icterina. Wzrost liczebności gatunków związanychz obszarami zadrzewionymi wynikał prawdopodobnie ze wzrostu wysokości i wieku drzewostanu oraz zwiększenia się liczby dziupli. Za spadek liczebności części gatunków, głównie związanychz terenami otwartymi i zakrzewieniami, przypuszczalnie odpowiadały spadek powierzchni terenów otwartych (trawników), zmniejszenie liczby krzewów, modernizacja kaplicy oraz postępująca urbanizacja otoczenia cmentarza prowadząca do jego izolacji od podmiejskichterenów rolniczych.
URL http://www.ornis-polonica.pl/_pdf/OP_2013_4_247-256.pdf
Internal identifierWL/13/14
Languagepl polski
Score (nominal)8
Score sourcejournalList
Citation count*2 (2020-03-27)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?