Rola władz samorządowych w kreowaniu zrównoważonego rozwoju gmin wiejskich województwa świętokrzyskiego - studium przypadku

Łukasz Paluch , Łukasz Popławski

Abstract

n/a
Author Łukasz Paluch (FoAE / IoEcoSoc)
Łukasz Paluch,,
- Institute of Economic and Social
, Łukasz Popławski (FoAE / IoEcoSoc)
Łukasz Popławski,,
- Institute of Economic and Social
Pages108-126
Publication size in sheets0.9
Book Kołodziejczyk Danuta (eds.): Instytucjonalne uwarunkowania rozwoju infrastruktury jako głównego czynnika zrównoważonego rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich. Część 1, Konkurencyjność Polskiej Gospodarki Żywnościowej w Warunkach Globalizacji i Integracji Europejskiej, no. 85, 2013, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, ISBN 978-83-7658-411-9, 129 p.
URL https://depot.ceon.pl/bitstream/handle/123456789/3838/85.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Internal identifierWRE/2013/131
Languagepl polski
Score (nominal)5
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?