Innowacje na rynku produktów żywnościowych i ich oddziaływanie na nabywców

Renata Matysik-Pejas

Abstract

The aim of this study was to identify the behaviour of buyers towards new food products appearing in the market. The source material was the primary information derived from survey research conducted in 2010 and in 2011. In each year, the sample size was 100 respondents. The results allowed determining the respondents’ perception of the concept of product innovation, as well as their opinion on the new food products most frequently appearing in the market. The results allowed also getting to know the rate of acceptance of new food products, the hierarchy of the factors determining the purchase of new products, as well as the level of knowledge of the marketing concept “Product of the year. Consumer survey of product innovation”.
Author Renata Matysik-Pejas (FoAaE / IoEEaM )
Renata Matysik-Pejas,,
- Institute of Enterprises Economics and Management
Other language title versionsInnovations in the Food Products Market and Their Impact on Buyers
Journal seriesHandel Wewnętrzny, ISSN 0438-5403, (B 6 pkt)
Issue year2012
Vol3
Nomaj-czerwiec
Pages140-149
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishinnowacje produktowe, innowacyjność konsumentów, produkty żywnościowe
Keywords in Englishproduct innovations, consumer innovativeness, food products
Abstract in PolishCelem opracowania była identyfikacja zachowań nabywców wobec nowych produktów żywnościowych pojawiających się na rynku. Materiał źródłowy stanowiły informacje pierwotne, uzyskane w badaniach ankietowych, przeprowadzonych w roku 2010 oraz w roku 2011. W każdym roku liczebność próby wynosiła 100 respondentów. Uzyskane wyniki pozwoliły na określenie sposobu definiowania przez respondentów pojęcia innowacji produktowych, jak również opinii respondentów dotyczącej najczęściej pojawiających się nowości na rynku produktów żywnościowych. Uzyskano także informacje pozwalające określić szybkość akceptacji przez respondentów nowości produktowych, hierarchię czynników determinujących zakup nowych produktów, jak również poziom znajomości konceptu marketingowego „Produkt Roku. Wybór Konsumentów".
Languagepl polski
Score (nominal)6
Score sourcejournalList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?