Effect of wastewater temperature and concentration of organic compounds on the efficiency of ammonium nitrogen removal in a household treatment plant servicing a school building

Piotr Bugajski , Karolina Kurek , Krzysztof Jóźwiakowski

Abstract

The aim of this study was to determine the impast of the temperature of wastewater in a biological reactor with activated sludge and the BOD3/N-NH4 ratio in the influent to the treatment plant on nitrification efficiency and the concentration of ammonium nitrogen in treated wastewater. Tests were carried out in a household wastewater plant which collects and treats sewage from a school buildings and a teacher`s house. During the 3-year study, large fluctuations in the sewage temperature in bioreactor were noted which was closely related to the ambient temperature. there were also large fluctuations in the concentration of organic matter and the concentration of ammonium nitrogen in inflowing sewage. The influence of wastewater temperature in the bioreactor and the BOD5/N-NH4 ratio on the concentration of ammonium nitrogen in treated wastewater was determined using Pearson`s linear correlation. A statistical analysis showed that a 1°C decrease in the temperature of wastewater in the bioreactor increased the concentration of ammonium nitrogen in treated wastewater by of ammonium nitrogen in wastewater flowing into the bioreactor. An increase in the BOD5/N-NH4 ratio by 1 value led to a 5.41 mgN-NH4•L-1 decrease in the concentration of ammonium nitrogen.
Autor Piotr Bugajski (IŚiG / IŚiG-KISiGW)
Piotr Bugajski
- Katedra Inżynierii Sanitarnej i Gospodarki Wodnej
, Karolina Kurek (IŚiG / IŚiG-KISiGW)
Karolina Kurek
- Katedra Inżynierii Sanitarnej i Gospodarki Wodnej
, Krzysztof Jóźwiakowski
Krzysztof Jóźwiakowski
-
Inne wersje tytułuWpływ temperatury ścieków oraz związków organicznych na skuteczność usuwania azotu amonowego w przydomowej oczyszczalni przy budynku szkolnym
Tytuł czasopisma/seriiArchives of Environmental Protection, ISSN 2083-4772, e-ISSN 2083-4810, [0324-8461], (N/A 100 pkt)
Rok wydania2019
Tom45
Nr3
Paginacja31-37
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0.5
Słowa kluczowe w języku angielskimhousehold wastewater treatment plant, ammonium nitrogen, organic compounds BOD5, air and wastewater temperature
Klasyfikacja ASJC2300 General Environmental Science
Streszczenie w języku polskimCelem pracy było określenie wpływu temperatury ścieków w reaktorze biologicznym z osadem czynnym stosunku BZT5/N-NH4 w ściekach dopływających do oczyszczalni na skuteczność procesu nitryfikacji i stężenia azotu amonowego w ściekach oczyszczonych. Badania prowadzono w przydomowej oczyszczalni, do której dopływają ścieki z budynku szkolnego oraz domu nauczyciela. W okresie 3-letnich badań odnotowano duże wahania temperatury ścieków w bioreaktorze co było ściśle związane z temperaturą otoczenia. Stwierdzono również duże wahania stężenia materii organicznej oraz stężenia azotu amonowego w ściekach dopływających. Analizę wpływu temperatury ścieków w bioreaktorze oraz stosunku BZT5/N-NH4 na stężenie azotu amonowego w ściekach oczyszczonych określono za pomocą korelacji liniowej Persona. W wyniku przeprowadzonej analizy statystycznej stwierdzono, ze wraz z obniżeniem temperatury ścieków w bioreaktorze o 1°C następuje zwiększenie stężenia azotu amonowego w ściekach oczyszczonych o 2,64 mgN-NH4•L-1. Ponadto stwierdza się, że proces nitryfikacji zależny jest od stosunku BZT5/N-NH4 o 1 maleje stężenie stężenia amonowego o 5,41 mgN-NH4•L-1.
DOIDOI:10.24425/aep.2019.128638
URL http://journals.pan.pl/dlibra/publication/128638/edition/112225/content/effect-of-wastewater-temperature-and-concentration-of-organic-compounds-on-the-efficiency-of-ammonium-nitrogen-removal-in-a-household-treatment-plant-servicing-a-school-building-bugajski-piotr-kurek-karolina-jozwiakowski-krzysztof?language=en
Identyfikator wewnętrznyWIŚIG/2019/51
Języken angielski
Punktacja (całkowita)100
Żródło punktacjijournalList
Wskaźniki publikacji Cytowania WoS = 0; Scopus SNIP (Source Normalised Impact per Paper): 2018 = 1.011; Impact Factor WoS: 2018 = 1.689 (2) - 2018=1.394 (5)
Liczba cytowań*
Pola dodatkowe
FinansowaniePublication supported by the Polish Ministry of Science and Higher Education as a part of the program of activities disseminating science from the project “Organization of the First International Science Conference – Ecological and Environmental Engineering”, 26-29 June 2018, Kraków
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?