Labour consumption of fruit production on the example of selected farms

Joanna Rorat , Anna Szeląg-Sikora

Abstract

The paper determines labour consumption of production in the selected fruit farms located on the territory of Łańcut commune. The research was carried out in the form of a guided survey in thirty fruit farms. For comparative purposes, the investigated farms were divided into area groups and the groups of a varied percentage share of orchards in the total area of AL. The net output balance showed that in the unit view, the highest value of this production category (8.88 thousand ha×PLN -1 AL) was obtained in farms, which had the lowest land resources i.e. to 5 ha of AL. In case of the economic index of workforce productivity, the most advantageous result was obtained in the biggest objects i.e. of the area above 10 ha, where one man-hour was compensated with the value of the net output at the level of 0.23 thousand PLN.
Author Joanna Rorat (FoAaE / IoEcoSoc)
Joanna Rorat,,
- Institute of Economic and Social Sciences
, Anna Szeląg-Sikora (FoPaPE / IoAEaI)
Anna Szeląg-Sikora,,
- Institute of Agricultural Engineering and Informatics
Other language title versionsPracochłonność produkcji sadowniczej na przykładzie wybranych gospodarstw
Journal seriesInżynieria Rolnicza, ISSN 1429-7264, (B 5 pkt)
Issue year2013
Vol2
No4(148)
Pages133-142
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishprodukcja sadownicza, nakłady pracy, ekonomiczna wydajność pracy
Keywords in Englishfruit production, work inputs, economic work performance
Abstract in PolishW pracy określono pracochłonności produkcji w wybranych gospodarstwach sadowniczych zlokalizowanych na terenie gminy Łańcut. Badania zostały przeprowadzone w formie wywiadu kierowanego w trzydziestu gospodarstwach sadowniczych. Dla celów porównawczych, badane gospodarstwa podzielono na grupy obszarowe oraz na grupy o różnym udziale procentowym sadów w łącznej powierzchni UR. Przeprowadzony bilans produkcji czystej wykazał, że w ujęciu jednostkowym najwyższą wartość tej kategorii produkcji (8,88 tys. PLNha-1UR) uzyskano w gospodarstwach posiadających najmniejsze zasoby ziemi tj. do 5 ha UR. W przypadku wskaźnika ekonomicznej wydajności pracy najkorzystniejszy wynik uzyskano w obiektach największych tj. pow. 10 ha gdzie jedna roboczogodzina była rekompensowana wartością produkcji czystej na poziomie 0,023 tys. PLN.
URL https://www.infona.pl/resource/bwmeta1.element.baztech-d94bb3c2-2e56-4e8e-a2ee-b599b270fec8/content/partContents/1e9e5cdd-4012-3c65-8696-4f5d480a4a91
Internal identifierWIPiE/2013/77
Languageen angielski
Score (nominal)5
Score sourcejournalList
Citation count*
Additional fields
FinansowanieThe article was written as a part of a research grant no N 313 759040 financed from the national science centre funds.
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?